กุนซือโลกการเงิน


กุนซือโลกการเงิน ผนึกกำลังเดินหน้าฟื้นฟูธุรกิจ เพื่อเศรษฐกิจไทย โดย นายผยง ศรีวณิช

โดย
นายผยง ศรีวณิช

:ประธานสมาคมธนาคารไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย
.

ผนึกกำลังเดินหน้าฟื้นฟูธุรกิจ เพื่อเศรษฐกิจไทย

บทความ คิด ดัง ดัง 

นาย ผยง ศรีวณิช

ประธานสมาคมธนาคารไทย  และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย

 

     ขณะนี้เรายังคงอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ่โควิด -19 ระลอกใหม่ที่ครั้งนี้การแพร่ระบาดขยายวงกว้างไปในเวลาอันรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา และมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในแง่เศรษฐกิจไทย การว่างงาน การจับจ่ายใช้สอยในประเทศที่ลดลง

     คุณผู้อ่านครับ พวกเราอยู่ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้มานานกว่า 1 ปี ธุรกิจในทุกภาคอุตสาหกรรมต่างบอบช้ำและรอคอยว่าเมื่อไหร่เราจะมีวิธีการจัดการกับเชื้อโควิดชนิดที่เรียกว่าเอาอยู่ ดังนั้น ในช่วงเวลานี้คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการให้ความร่วมมือ ร่วมด้วยช่วยกันหาแนวทางนำพาประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้โดยเร็ว ครั้งนี้ผมจึงขอคิดดังดัง ถึงแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ที่มาจากการร่วมมือกันของหลายภาคส่วน

     เรื่องเร่งด่วนที่สำคัญที่สุดและกำลังเป็นที่จับตามองของประชาชนทั้งประเทศ คือ การกระจายวัคซีน และที่เราทราบกันดีว่าการแพร่ระบาดระลอกใหม่นี้ กรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดที่มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด มีคลัสเตอร์เกิดขึ้นในหลายจุด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ภาครัฐ ภาคเอกชน จึงได้ร่วมกันสนับสนุนเสริมกลไกของกระทรวงสาธารณสุขในการกระจายวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ผ่านโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” โดยเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เว็บไซต์ www.ไทยร่วมใจ.com และที่ร้านสะดวกซื้อ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งในระยะเวลาการลงทะเบียน 4 วันแรกมีประชาชนแจ้งความประสงค์รับการฉีดวัคซีนมากเกือบ 2 ล้านราย และภายใต้โครงการนี้ยังได้รับการสนับสนุนพื้นที่จากภาคเอกชน เพื่อเปิดเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลรวม 25 จุดทั่วกรุงเทพฯ โดยจะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนในวันที่ 7 มิถุนายน ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้สะดวก

     โครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” นอกจากจะเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของภาครัฐและเอกชนแล้ว ยังได้เห็นการต่อยอดจากการใช้ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มภาคการเงิน และการนำฐานข้อมูลเดิมของภาครัฐที่กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้สร้างไว้ จากการลงทะเบียนโครงการภาครัฐ ทั้งคนละครึ่ง เราชนะ ม.33 เรารักกัน กระเป๋าสุขภาพ มาใช้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนกระจายวัคซีนในครั้งนี้ ช่วยลดขั้นตอนการลงทะเบียน และทำให้การกระจายวัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และตรวจสอบได้ ยิ่งประชาชนได้รับวัคซีนมากเท่าไหร่ จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายได้เร็ว ประชาชนปลอดภัย ขณะที่เศรษฐกิจก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้ เป็นอีกหนึ่งโครงการดี ๆ ที่เราได้เห็นถึงการผนึกกำลัง การให้ความช่วยเหลือตามศักยภาพที่มี และเห็นไทยร่วมใจเพื่อประเทศไทยของเราครับ

     นอกจากเราจะได้เห็นความร่วมมือของหลายภาคส่วนในการร่วมกันบริหารจัดการวัคซีนแล้ว ยังได้เห็นการร่วมมือกันในการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทย โดยสมาคมธนาคารไทย  ภายใต้ความร่วมมือกับธปท.  ได้หารือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ออกมาตรการฟื้นฟูธุรกิจ เพื่อช่วยลูกค้าประคองกิจการ รักษาการจ้างงาน ผ่าน 2 มาตรการหลักคือ มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู โดยให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ และมาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจที่มีศักยภาพและมีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน สามารถลดภาระทางการเงินชั่วคราว ด้วยการโอนทรัพย์ชําระหนี้ นอกจากนี้ยังได้หาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการเป็นรายธุรกิจ  โดยมองถึงกลุ่มธุรกิจค้าปลีกเป็นเบื้องต้น เนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เม็ดเงินจำนวนมากหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ มีผู้ประกอบการเกี่ยวข้องจำนวนมาก โดยเฉพาะ SMEs สมาคมธนาคารไทย จึงได้ร่วมกับธปท. สมาคมค้าปลีกไทย และสมาคมศูนย์การค้าไทย เร่งพัฒนาระบบ หาแนวทางเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ SMEs  ที่เป็นคู่ค้าของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก รวมถึง Supply Chain  ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลที่จำเป็นของผู้ประกอบการ มาใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน  ผ่านผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูที่แต่ละธนาคารมี ซึ่งผลิตภัณฑ์ของแต่ละธนาคารจะมีความคล้ายคลึงกันมาก หากแต่มีรายละเอียดที่เหมาะสมกับธุรกิจแตกต่างกัน ผู้ประกอบการสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงสถาบันการเงินที่เคยใช้บริการอยู่เดิม จะมีความเข้าใจในธุรกิจ และช่วยให้การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็ว และผมขอย้ำว่าการออกมาตรการสินเชื่อฟื้นฟู เป็นหนึ่งเครื่องมือในการปรับโครงสร้างหนี้ ที่จะช่วยลดภาระให้ผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์เปราะบาง เป็นการประคองให้ผู้ประกอบการตัวเบา ช่วยต่อลมหายใจไปอีกระยะ ในระหว่างที่เรากำลังรอการกระจายวัคซีนให้เป็นไปอย่างทั่วถึงทั้งระบบ

     หากมองที่โครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย จะเห็นว่ามีความเชื่อมโยงกับ Supply Chain ของธุรกิจท่องเที่ยวและภาคบริการสูงมาก หากเกิดการหยุดนิ่งของการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่เกิดกิจกรรมนอกสถานที่ หรือไม่มีการจับจ่ายใช้สอย ย่อมส่งผลกระทบในวงกว้าง สิ่งที่ท้าทายคือการกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึง จะสามารถทำได้ภายในเดือนกรกฎาคมหรือไม่ หากไม่ได้จะส่งผลกระทบเป็นระลอก ซึ่งจะเป็นตัวแปรสำคัญ หัวใจของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก ๆ คือ ความเร็วที่จะได้มาของวัคซีน และประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่อุตสาหกรรมหลัก และพื้นที่สีแดงที่มีโอกาสแพร่ระบาดของโรคสูง คาดหวังว่าเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้ สถานการณ์น่าจะเริ่มนิ่ง เริ่มมีการกระจายวัคซีนได้พอสมควร เพราะฉะนั้น การกระตุ้นให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างมีศักยภาพ น่าจะเริ่มได้ประมาณไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ แต่อย่าลืมว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้มาจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจติดลบ ซึ่งการจะกลับไปเหมือนช่วงก่อนการแพร่ระบาดโควิด ต้องใช้เวลา อีกทั้งบริบทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้เปลี่ยนไป ดังนั้น นอกจากการประคองธุรกิจแล้ว เรายังต้องคิดถึง Business Model ใหม่ ๆ ช่องทางการซื้อขายใหม่ ๆ เพราะลูกค้าทั้งระบบมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปมาก

     เราต้องช่วยกันครับ ช่วยกันหาทางรอด และช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการทุกภาคธุรกิจนะครับ นับว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่เราได้มาเจอสถานการณ์แบบนี้ด้วยกัน ทุกภาคส่วนต้องมีการประสานความร่วมมือในทุก ๆ มิติ สำหรับธนาคารพาณิชย์เราทำงานในเชิงรุก เปิดทุกช่องทางเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้จากทุกธนาคาร ซึ่งกระทรวงคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นรายสัปดาห์ ในวันนี้เรายังมีทรัพยากร มีสภาพคล่องในระบบ เราจำเป็นต้องจัดสรรทรัพยากรที่มีในระบบให้กลับไปสู่ผู้ประกอบการ ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม มีการจ้างงาน เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ช่วยให้บอบช้ำกันน้อยที่สุด หากเราสามารถก้าวผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้ เราจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว และหากเราสามารถกระจายการฉีดวัคซีนได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน ผมเชื่อว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจะเป็นไปอย่างก้าวกระโดดครับ


 

ผยง ศรีวณิช

 บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh