กุนซือโลกการเงิน


กุนซือโลกการเงิน ตอน การเมือง : เรื่องกลุ้มๆคู่โลกการเงิน โดย มังกรในสระ .

โดย
มังกรในสระ .

:.
.

ตอน การเมือง : เรื่องกลุ้มๆคู่โลกการเงิน

ตอน การเมือง : เรื่องกลุ้มๆคู่โลกการเงิน 

       ผู้น้อย ‘มังกรในสระ’ น้อมรับใช้นายท่าน เพลานี้ย่อมเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า บ้านเมืองไทยของเรากำลังจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๒๔ มีนาคม ซึ่งหมายความว่า การปกครองของบ้านเมืองเรากำลังจะกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยอีกครั้ง ซึ่งเป็นที่คาดหวังกันว่า การปกครองในระบอบประชาธิปไตยหนนี้จะมีความยั่งยืนสืบไปตราบนานเท่านาน และจักไม่มีเหตุอันใดนำกลับไปสู่วังวนเดิมอีก ความหวังเช่นนี้นั้นย่อมเป็นความหวังที่ประเสริฐสำหรับผู้ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองในแนวทางประชาธิปไตยอย่างแท้จริง แต่นิยามของคำว่า ประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นคืออะไรก็ยังไม่เป็นลงรอยกันนัก เพราะบางทีฝ่ายที่ชนะการเลือกตั้งก็ว่า นี่แหละผลแห่งประชาธิปไตยที่แท้จริง แต่ฝ่ายที่พ่ายแพ้บางทีก็ว่า นี่ไม่ใช่ประชาธิปไตย ผู้น้อยก็เลยงวยงงนักว่า ประชาธิปไตยนี้คืออะไรกันแน่ จึงไม่ขอไปแตะต้องข้องเกี่ยวในการหาคำตอบ ขออยู่เฉยๆจะดีกว่า สบายกว่ากันเยอะเลย ดังเพลงของวงคาราบาวที่เคยบรรเลงมาช้านาน 
       แต่ทว่าจะไม่แตะต้องเรื่องการเมืองเสียทีเดียวก็ไม่ได้ เพราะบ้านเมืองนี้เป็นของผู้น้อยเหมือนกัน จำจะต้องติดตามดูความเป็นไปในทุกระยะด้วยมีส่วนได้ส่วนเสียในทุกอนูของหัวใจที่มีความรักบ้านเกิดเมืองนอนนี้ ปรารถนาจะเห็นความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาผาสุกสืบไปอย่างยั่งยืนยง เพราะนั่นหมายความถึงความผาสุกของผู้น้อยและนายท่านอันเป็นที่รักด้วย 
       ดังนั้น จึงต้องขอออกความเห็นเสียเล็กน้อยพอเป็นพิธีว่า ในการกลับสู่ความเป็นประชาธิปไตยหนนี้ ผู้น้อยเห็นว่า ไม่ควรจะวาดฝันถึงความราบรื่นเรียบร้อยอย่างสวยสดงดงามไว้มากมายนัก ให้ค่อยๆติดตามดูไปเป็นระยะ พร้อมกับภาวนาไปด้วยว่า ขอให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อย มีบรรยากาศที่ดีปราศจากการกระทบกระทั่งกัน ทุกคนมีความตระหนักในหัวใจว่า ความขัดแย้งทางความคิดเป็นเรื่องปกติของประชาธิปไตย แต่การแก้ไขความขัดแย้งด้วยความรุนแรง หรือ การทำผิดกฎหมายไม่ว่ารูปแบบใดเป็นเรื่องไม่ปกติ และไม่ใช่ประชาธิปไตย การใช้เหตุและผลอยู่เหนืออารมณ์เป็นเรื่องประชาธิปไตย แต่การใช้อารมณ์มาก่อนเหตุผลเป็นเรื่องนอกเหนือประชาธิปไตย
       แต่เท่าที่ผู้น้อยสังเกตุทางสังคมออนไลน์มักพบว่า อารมณ์มาก่อนเสมอ ก็เลยห่วงกังวลว่า โอหนอ ประชาธิปไตยนี้เบ่งบานในใจเราคนไทยมากน้อยเพียงใดหนอ แล้วจะทำอย่างไรให้เบ่งบาน ให้ตระหนักว่า การต่อสู้กันทางความคิดต้องเอาชนะกันด้วยเหตุและผลมากกว่าการใช้อารมณ์ความรู้สึก ถ้าเรามีความรักในเหตุและผล รักในสติปัญญา บ้านเมืองไทยก็จักเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาไปในทางที่ถูกที่ควร มิใช่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์ความรู้สึก เทียบได้กับมนุษย์แต่ละคน ถ้าคิด พูด และทำบนเหตุและผลก็จะได้รับผลดีงามในภายหน้า แต่หากคิด พูด และทำบนอารมณ์เป็นใหญ่ ผลก็ย่อมจะไม่ดีงาม จริงไหมขอรับ 
       เพลานี้ นายท่านย่อมเห็นตัวอย่างจากมหารัฐอเมริกาแล้วว่า เขาเล่นการกันเสียจนบ้านเมืองแทบจะเดินหน้าไม่ได้ ด้วยผู้นำของเขาดึงดันจะสร้างกำแพงกั้นพรมแดนให้ได้จนไม่ยอมลงนามบังคับใช้กฎหมายงบประมาณรายจ่าย ทำให้หน่วยงานรัฐบางส่วนต้องปิดทำการ ขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติของเขาก็ไม่ยอมเช่นกัน โดยยื่นคำขาดว่า จะไม่ยอมให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ผู้มีความบ้าบิ่นใช้ประชาชนเป็นตัวประกันมาบีบบังคับให้ต้องยอมอนุมัติงบประมาณสร้างกำแพงกั้นพรมแดนเม็กซิโก เขาสู้กันชนิดไม่มีใครยอมใคร แต่บ้านเมืองเขาไม่มีแนวทางพิเศษเหมือนบ้านเมืองไทย ทั้งสองฝ่ายจึงยังคงสู้กันไม่เลิก 
        อย่างไรก็ดี ด้วยความที่ประชาธิปไตยได้เบ่งบานในใจของประชาชนชาวอเมริกันอยู่พอสมควร ท่านประธานาธิบดีและฝ่ายนิติบัญญัติของบ้านเมืองเขายอมลดทิฐิมานะลงชั่วคราว โดยจับมือกันยุติการปิดหน่วยงานรัฐเป็นการชั่วคราวจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ และระหว่างนี้จะพยายามเจรจาหาทางออกร่วมกันต่อไป 
       นายท่านจะเห็นได้ว่า แม้เขาจะขัดแย้งทางความคิดอย่างหนัก จนเล่นเกมการเมืองอย่างร้อนระอุ แต่เขาก็ไม่ต่อสู้กันด้วยอารมณ์จนละทิ้งซึ่งเหตุผล โดยต่างฝ่ายต่างยังคงยอมให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้ ไม่ใช้มวลชนออกมากดดันซึ่งกันและกัน และไม่ใช้ความรุนแรง เป็นตัวอย่างที่ดีพอสมควร แม้จะไม่ได้ดีมากนักก็ตาม 
       ผู้น้อยเห็นว่า หากบ้านเมืองไทยของเรากลับสู่ประชาธิปไตยแล้ว ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางการเมือง ผู้น้อยเชื่อและหวังว่า ฝ่ายที่ขัดแย้งกันจะเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติยิ่งกว่าประโยชน์ทางการเมืองของตน และต่างยอมประนีประนอมเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้ และไม่หมายมุ่งที่จะเอาชนะกันให้ได้ไม่ว่าบ้านเมืองจะเป็นอย่างไร จนเป็นเหตุให้มีผู้กล่าวว่า เมืองไทยดีทุกอย่างยกเว้นการเมือง เพราะนักการเมืองเหล่านั้นย่อมจะได้เรียนรู้บทเรียนในอดีตเป็นอันมากแล้ว แลจักไม่โทษตนเองเลยว่า เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บ้านเมืองไทยไม่เจริญรุดหน้าเท่าที่ควรก็คงไม่ชอบ ดังนั้น เมื่อมีโอกาสที่จะได้ร่วมกันทำให้บ้านของเรานี้เป็นบ้านที่น่าอยู่ของทุกคนแล้ว ผู้น้อยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านผู้ขันอาสาเหล่านั้นจะเห็นแก่บ้านแก่เมืองเป็นสำคัญ เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น ซึ่งคาดคะเนได้ว่า คงจะมีแน่ ก็พึงนึกถึงชาติบ้านเมืองไว้ก่อนเสมอ ดูอย่างท่านทรัมป์สิ ท่านจะดื้อดึงอย่างไรก็ช่าง แต่พอถึงจุดหนึ่งที่ต้องเลือกแล้ว ท่านก็ยอมให้บ้านเมืองของท่านเดินหน้าต่อได้ แม้จะยังไม่ยอมเต็มที่นักก็ตาม 

สวัสดี.........

มังกรในสระ 

Facebook : สำนักกุนซือโลกการเงิน มังกรในสระ บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh