กุนซือโลกการเงิน


กุนซือโลกการเงิน การลงทุนแบบไหน ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า โดย LH Fund .

โดย
LH Fund .

:.
.

การลงทุนแบบไหน ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า

    สวัสดีครับ ถ้าพูดถึงการลงทุน หลังจากที่ท่านนักลงทุนเลือกกองทุนได้แล้ว เรามักจะรอให้ NAV.ปรับตัวลงเสียก่อนจึงจะเข้าลงทุน  แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เรามีเวลาจำกัด ในการสร้างความมั่งคั่ง (Wealth) ก่อนเกษียณ ซึ่งนั่นไม่ถึง 30 ปีนะครับ ความเป็นจริงก็คือการจับจังหวะว่าเมื่อไหร่ควรจะเข้าลงทุนเป็นเรื่องยาก ถ้าเราเน้นการลงทุนในช่วงตลาดขาลงเพียงอย่างเดียว อาจทำให้พลาดโอกาสเก็บเกี่ยวผลตอบแทนในระยะยาวได้ ดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนแบบรอเข้าลงทุนในช่วงตลาดขาลงเท่านั้น อาจไม่ตอบโจทย์เสมอไป 
    คำถามคือ มันจะมีกลยุทธ์ใดที่จะทำให้ในช่วงตลาดขาลงเราสามารถซื้อกองทุนได้ในราคาถูก และในช่วงขาขึ้นเราก็ยัง Enjoy ผลตอบแทนที่ดีได้? คำตอบคือการลงทุนแบบ dollar-cost averaging หรือ DCA นั่นเองครับ 

ประโยชน์ของ DCA
-    สร้างวินัยในการออม
-    ไม่ต้องมากังวลทิศทางตลาด
-    ลดความไม่แน่นอนของการลงทุน

SET50     
  Lump sum DCA
  Bt Bt
Investment 1,290,000          1,290,000
Ending amount 2,100,454          2,031,019
Profit             810,454             471,019
Return 62.80% 57%
CAGR 4.60% 4%

 

SET100     
  Lump sum DCA
  Bt Bt
Investment          1,290,000          1,290,000
Ending amount          2,143,973          2,066,857
Profit             853,973             776,857
Return 66.2% 60.2%
CAGR 4.8% 4.5%

  

ที่มา : Ksecurities
ช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล : 2 ม.ค. 2551 – 30 ก.ย. 2561  

    จากตัวอย่างในตารางข้างบนเป็นการเปรียบเทียบการลงทุนในหุ้นแบบปีละครั้ง (lump sum) เปรียบเทียบกับ การลงทุนแบบ DCA โดยมีการลงทุน     ในดัชนีหุ้น เดือนละหนึ่งหมื่นบาท ทุกๆ วันที่ 25 ของเดือน จะเห็นได้ว่า การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนในหุ้น ให้ผลตอบแทนไม่ต่างจาก การลงทุนแบบปีละครั้ง (lump sum) เท่าใดนัก โดยการลงทุนแบบ DCA ให้ผลตอบแทน 57% ใน 10 ปี ขณะที่ การลงทุนแบบปีละครั้ง (lump sum) ได้ผลตอบแทน 62.8% ใน 10 ปี นอกจากนี้ ข้อดีของการทยอยลงทุน คือเป็นการสร้างวินัยในการออมอย่างสม่ำเสมอ เพราะการทยอยลงทุนจากการตัดบัญชีทุกเดือน จะไม่หนักกระเป๋าเท่ากับการลงทุนก้อนโตทีเดียว เรียกได้ว่าผลผลิตเล็กๆ กลับให้ดอกผลไม่แพ้การลงทุนแบบเงินก้อนเลยครับ 
    “ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน” สนใจการลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาว ติดต่อได้ที่ บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 022863483บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh