กุนซือโลกการเงิน


กุนซือโลกการเงิน Restart เศรษฐกิจ ขับเคลื่อนประเทศไทยในปี 2564 โดย นายผยง ศรีวณิช

โดย
นายผยง ศรีวณิช

:ประธานสมาคมธนาคารไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย
.

Restart เศรษฐกิจ ขับเคลื่อนประเทศไทยในปี 2564

บทความ คิด ดัง ดัง 

นาย ผยง ศรีวณิช

ประธานสมาคมธนาคารไทย  และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย

 

      สวัสดีปี ใหม่ผู้อ่านทุกท่านนะครับ เราก้าวเข้าสู่ปี 2564 พร้อมกับการลุ้นตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 กันแบบวันต่อวัน หากเรามองว่าวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้สร้างบาดแผลให้กับทุกประเทศทั่วโลก หากมองสถานการณ์ในวันนี้จะเห็นว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปี 2564 ยังมีปัจจัย เฉพาะหน้าที่ต้องฟันฝ่าอีกมาก และการฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19 จะเป็นไปในแบบที่เรียกว่า K-Shaped Recovery เนื่องจาก แต่ละภาคธุรกิจได้รับผลกระทบแตกต่างกัน ธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าจำเป็น เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค อุปกรณ์การแพทย์ ได้รับผลกระทบน้อย ขณะที่บางธุรกิจกลับได้รับอานิสงส์จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เช่น Logistic, Delivery และ สินค้า Smart Devices ต่าง ๆ ในทางตรงข้าม ธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น บ้านหลังที่สอง เครื่องประดับ เครื่องสำอาง ต้องเผชิญกับความต้องการของผู้บริโภคที่ลดลง หากเศรษฐกิจยังอ่อนแอ และผู้คนยังขาดความเชื่อมั่น

     ดังนั้น ในช่วงเวลานี้ที่เรากำลัง Restart เศรษฐกิจ และจะช่วยกันขับเคลื่อนประเทศในปี 2564 ผมขอใช้พื้นที่นี้พูดถึง 3 มรดกของโควิด-19 ที่ทำให้เราเข้าใจโครงสร้างเศรษฐกิจ จุดแข็ง จุดอ่อน รวมทั้งช่วยให้เกิดความชัดเจนของคำว่า Disruption 2 Key Drivers ของการ Restart ในยุค New Normal จะมีโอกาสใหม่ๆ เกิดขึ้นผู้บริโภคต่างหันมาซื้อสินค้าจาก ช่องทางออนไลน์ ธุรกิจไทยจึงต้องเร่งปรับตัว หาโอกาสสร้างรายได้ใหม่ ๆ แทนแบบเดิม และ 1 Thailand Digital Platform ที่ จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับประเทศไทย ให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

3 มรดกของโควิด-19

 โควิด-19 ทำ ให้เรารู้จักตัวเองดีขึ้น รู้ว่าโครงสร้างเศรษฐกิจไทยพึ่งพารายได้จากต่างประเทศสูงถึง 80% ของ GDP เป็นรายได้จากการส่งออก 60-70% และอีกราว 10% เป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ นอกจากนี้ยังทำให้เรา ตระหนักว่า ด้วยโครงสร้างแบบนี้ เราอ่อนไหวกับวิกฤตที่เกิดขึ้นแบบไหน ซึ่งวิกฤตที่เรากำลังเจอโดยเฉพาะการปิดรับ นักท่องเที่ยวต่างประเทศ เป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ส่งผลกระทบมหาศาล หรือเรียกว่า black swan ที่แท้จริง ใน อนาคตหากเราต้องเจอกับวิกฤตที่คล้ายคลึงกัน เราจะมี Blueprint ของการบริหารจัดการ เช่น การกระตุ้นให้เกิดการ ท่องเที่ยวของคนในประเทศ เรามี Blueprint คือโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

โควิด-19 ทำให้เราเห็นจุดอ่อนชัดขึ้น จุดเปราะบางของเศรษฐกิจไทยคือ หนี้ครัวเรือน เมื่อไรก็ตามที่รายได้ ครัวเรือนชะลอตัว อาจจะมาจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หรือราคาสินค้าเกษตรอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้ ความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนลดลง และยังเป็นปัจจัยกดดันการจับจ่ายใช้สอย ดังนั้น การฟื้นตัวทาง เศรษฐกิจในปี 2564 จะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของกำลังซื้อของครัวเรือนและภาระหนี้ที่มากขึ้นจากวิกฤตโควิด-19

โควิด-19 ทำให้เราเห็นภาพอนาคตชัดขึ้น เพราะเข้ามาในขณะที่ Digital Disruption กำลังมีอิทธิพลกับการ เปลี่ยนแปลง กลายเป็น Perfect Storm ที่เรากำลังเผชิญอยู่ ในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2563 เรามองเห็นภาพอนาคต ที่เป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ หรือที่เรียกว่า New Normal ชัดเจนขึ้น เราจะเห็นพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ห่วงใย สุขภาพและสุขอนามัยเป็นที่ตั้ง และมีความคุ้นชินหรือยอมรับการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันมากขึ้น นอกจากนี้เรายังได้เห็น Trend ของโลกที่หันมาใส่ใจกับการทำธุรกิจบนพื้นฐานของ ESG มากขึ้น ดังนั้น ในการ Restart หลังโค วิด-19 ธุรกิจไทยต้องเร่งปรับตัวในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG เพื่อ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

2 Key Drivers ของการ Restart  Green Recovery เป็ นส่วนหนึ่งของการให้ความสำคัญกับ ESG โควิด-19 เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าปัญหาบางอย่าง สามารถส่งผลกระทบต่อทุกพื้นที่ในโลกพร้อมกัน ซึ่งในครั้งนี้ คือ ปัญหาด้านสาธารณสุข เรายังมีปัญหาอื่นที่สามารถ ส่งผลไปทั่วโลกได้ เช่น ภาวะโลกร้อนหรือปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ข้อมูลจาก UNDP บอกว่าเมื่อ Climate change มี ความรุนแรงขึ้น จะทำให้ความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดใหญ่มีมากขึ้นตามไปด้วย เพราะเมื่อโลกร้อนขึ้น ภูมิคุ้มกันของมนุษย์และสัตว์จะค่อย ๆ เสื่อมไป ทำให้มีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย

     ประเทศในสหภาพยุโรป ภายใต้นโยบาย European Green Deal ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูและปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจโดยเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็ นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี ค.ศ. 2050 ขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งเป้าบรรลุ “Carbon Neutrality” ภายในปี 2060 ตามข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ส่วนธุรกิจไทยก็มีโอกาสก้าวสู่ Green Recovery เช่น อุตสาหกรรมอาหารซึ่ง ไทยมีความแข็งแกร่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช หรือที่เรียกว่า plant-based food ที่ มีรสชาติและคุณลักษณะคล้ายเนื้อสัตว์ทุกประการ ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

     อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจในการก้าวสู่ Green Recovery ประเทศไทยต้องยกระดับโครงสร้าง พื้นฐานที่จำเป็นอีกมาก เช่น ระบบ logistics เพื่อการนำเข้าและส่งออก การลงทุนใน Infrastructure เกี่ยวกับน้ำซึ่งมี ความสำคัญต่อการยกระดับภาคเกษตรและการประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ในภาวะที่ดอกเบี้ยระยะยาวอยู่ใน ระดับต่ำ ประเทศไทยควรมองเป็นโอกาสในการเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจ้างงาน ในประเทศด้วยอีกทางหนึ่ง

Digital Economy โควิด-19 เป็นตัวเร่งให้ประเทศก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเร็วขึ้น จากผลสำรวจของ Facebook และ บริษัทที่ปรึกษา Bain & Company พบว่าในปี 2563 ผู้บริโภคไทยร้อยละ 45 ซื้อสินค้าจากช่องทางออนไลน์ เพิ่มขึ้น ราว 1.3 เท่าตัวจากปี 2562 และยังคาดว่ามูลค่าสินค้าที่ซื้อออนไลน์จะเพิ่มขึ้น 3 เท่าตัวในช่วงปี 2563-2568 หรือจะมี มูลค่าสูงถึง 6-7 แสนล้านบาท จาก 2.2 แสนล้านบาทในปีนี้ การที่เศรษฐกิจขึ้นมาอยู่บนโลกดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ยิ่งทำ ให้ทุกภาคธุรกิจต่างต้องเร่งปรับโครงสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นโอกาสในการสร้างรายได้ใหม่ๆ ทดแทนรายได้จากธุรกิจในรูปแบบเดิม ๆ

 

1 Thailand Digital Platform

ในช่วงเวลาก่อนหน้า รัฐบาลได้วางนโยบาย Thailand 4.0 ด้วยแนวคิดในการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี สนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในทุกภาคการผลิต มีการดำเนินโครงการต่าง ๆ เช่น พร้อมเพย์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ ยังได้มีการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของประเทศ เมื่อเกิดวิกฤตโควิด-19 ประเทศได้วางมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจ ด้วยการดำเนินการในหลายโครงการ ภายใต้ Thailand Digital Platform อาทิ ชิมช้อปใช้ เราไม่ทิ้งกัน เราเที่ยวด้วยกัน และคนละครึ่ง เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และทำให้เกิด Digital Literacy ที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุคดิจิทัล เพิ่มโอกาสให้ ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ จากภาครัฐ และบริการทางการเงินใหม่ ๆ ได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมี ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการวางรากฐานเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ การศึกษา การเดินทาง ตลอดจน การนำไปสู่ Digital ID ที่จะมีขึ้นในอนาคต

เศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าจะเดินเข้าสู่ยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง โควิด-19 ได้ทิ้งมรดกให้เราเข้าใจโครงสร้างและ ข้อจำกัดของเศรษฐกิจ และเร่งการเข้าสู่อนาคตยุค New Normal ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องสำคัญที่ธุรกิจต้องทำความเข้าใจ และ เตรียมพร้อมในการปรับตัว ขณะเดียวกัน ธุรกิจจำเป็นต้องขยับตัวเพื่อหาโอกาสในการเติบโตใน drivers ใหม่ ๆ ทั้งเรื่องของ Green recovery และ Digital Economy โดยมีปัจจัยเอื้อที่สำคัญที่ก่อให้เกิดความสำเร็จคือ Thailand Digital Platformบทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh