ข่าวหุ้นล่าสุด

ข่าวด่วน


 
`ทริกเกอร์ฟันด์` ปี 64 ฟอร์มฝืด ค้างเป้า 31 กอง มูลค่ากว่า 3.1 หมื่นลบ. 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -21 ต.ค. 64 10:06 น.

  "ทริกเกอร์ฟันด์" ปีนี้ฟอร์มตก เปิดตัว 37 กอง ยังไม่เข้าเป้าถึง 31 กอง มูลค่ารวมกว่า 3.1 หมื่นลบ. บลจ.วรรณ ค้างมากสุด 9 กอง เป้าผลตอบแทน 8% ใน 8 เดือน มูลค่ารวม 1.5 หมื่นลบ. ด้าน บลจ.กรุงไทย ลำดับ 2 ค้าง 4 กอง เป้าผลตอบแทน 5 - 7% ใน 6 - 7 เดือน มูลค่ารวม 4.1 พันลบ.

  "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจข้อมูลกองทุนรวมประเภท "ทริกเกอร์ ฟันด์ (Trigger Fund)" จาก บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด พบว่า มีกองทุน "ทริกเกอร์ ฟันด์" เปิดใหม่ในปี 64 ถึง 37 กองทุน แต่ยังไม่สามารถปิดได้ตามเงื่อนไขถึง 31 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM) รวม 3.1 หมื่นล้านบาท ต่างจากปีก่อนที่เปิดตัว 20 กองทุน ทำได้ตามเป้าหมายถึง 17 กองทุน โดยกอง "ทริกเกอร์ ฟันด์" ที่คงค้างปีนี้ประกอบด้วย

31 “ทริกเกอร์ฟันด์” คงค้าง มูลค่ารวม 3.1 หมื่นล้านบาท

บลจ.

รหัสกองทุน

วันตั้งกองทุน

เป้าหมาย

มูลค่า (ลบ.)*

วรรณ

One Global Top 8M11

18-ก.พ.-64

8% /8 เดือน

4,147

One Global Top 8M10

4-ก.พ.-64

8% /8 เดือน

3,100

One Global Top 8M12

24-ก.พ.-64

8% /8 เดือน

2,234

One Global Top 8M9

25-ม.ค.-64

8% /8 เดือน

2,063

One Global Top 8M8

19-ม.ค.-64

8% /8 เดือน

2,052

One Global Top 8M12A

11-มี.ค.-64

8% /8 เดือน

844

One Global Top 8M14

30-มี.ค.-64

8% /8 เดือน

562

One Global Top 8M15

12-เม.ย.-64

8% /8 เดือน

150

One Global Top 8M16

28-เม.ย.-64

8% /8 เดือน

149

กรุงไทย

Krung Thai Trigger 5

31-ก.ค.-64

5% /6 เดือน

1,625

KTAM Global Next Trend Trigger

24-ส.ค.-64

7% /7 เดือน

1,297

KTAM Thematic Trigger 3

18-ก.พ.-64

7% /7 เดือน

441

KTAM Thematic Trigger 4

19-มี.ค.-64

7% /7 เดือน

409

KTAM Thematic Trigger 5

2-เม.ย.-64

7% /7 เดือน

191

KTAM Thematic Trigger 6

22-มิ.ย.-64

7% /7 เดือน

100

KTAM Thematic Trigger 7

28-ส.ค.-64

7% /7 เดือน

43

บัวหลวง

Bualuang Trigger 1-22

5-ก.ค.-64

5% /6 เดือน

2,471

Bualuang Trigger 1-22B

20-ก.ค.-64

5% /6 เดือน

1,549

Bualuang Trigger 3-22

17-มี.ค.-64

8% /12 เดือน

1,537

Bualuang Trigger World 12-21

29-เม.ย.-64

8% /8 เดือน

1,030

ไทยพาณิชย์

SCB China Trigger 2

10-มิ.ย.-64

7% /7 เดือน

1,166

SCB Global Thematic Trigger

30-มี.ค.-64

8% /8 เดือน

276

SCB Global Thematic Trigger 2

25-พ.ค.-64

8% /8 เดือน

188

SCB Global Trigger Opportunity

30-ก.ค.-64

7% /7 เดือน

188

เอ็มเอฟซี

MFC Disruptive Innovation Trigger 8M1

25-มี.ค.-64

8% /8 เดือน

194

MFC Global Opportunity Trigger Series 1

24-ก.พ.-64

6% /6 เดือน

152

MFC Thai Opportunity Series 1

21-ส.ค.-64

5% /5 เดือน

151

ยูโอบี

United Thai Trigger 5M1

28-พ.ค.-64

5% /5 เดือน

222

United Thai Trigger 6M1

28-พ.ค.-64

6% /6 เดือน

61

แอสเซทพลัส

Asset Plus Trigger 6M3

16-ก.พ.-64

6% /6 เดือน

1,665

ทิสโก้

TISCO China Equity Trigger 5M 4

14-ก.ค.-64

5% /5 เดือน

279

ที่มา : มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย)  

*มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 30 ก.ย.64

  

  31 กองทุนดังกล่าว อยู่ภายใต้การบริหารของ 8 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจำกัด (บลจ.) และมีเป้าหมายผลตอบแทน 5 - 8% ในช่วง 5 - 12 เดือน ซึ่งปัจจุบัน มี 8 กองทุน ที่ครบกำหนดระยะเวลาตามเงื่อนไขแล้ว แต่ยังไม่สามารถสร้างผลตอบแทนตามเป้าหมายได้

  บลจ.วรรณ มีกองทุน"ทริกเกอร์ ฟันด์" ที่ผลตอบแทนยังไม่ถึงเป้าหมายมากสุด จำนวน 9 กองทุน จากเป้าหมายสร้างผลตอบแทน 8% ภายใน 8 เดือนทั้งหมด โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ รวมทั้งหมด 1.5 หมื่นล้านบาท

  ขณะที่ มีอีก 4 บลจ. ที่กองทุน"ทริกเกอร์ ฟันด์"ภายใต้การบริหาร ยังไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามเป้าหมาย มากกว่า 3 กองทุน ประกอบด้วย บลจ.กรุงไทย มีกองทุน"ทริกเกอร์ ฟันด์" 7 กอง ที่ยังสร้างผลตอบแทน 5 - 7% ภายใน 6 - 7 เดือน ไม่ได้ตามเป้า โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4.1 พันล้านบาท

  ต่อด้วย บลจ.บัวหลวง ที่กองทุน"ทริกเกอร์ ฟันด์" 4 กอง ยังสร้างผลตอบแทน 5 - 8% ภายใน 8 - 12 เดือน ไม่ได้ตามเป้าหมาย โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 6.5 พันล้านบาท

  ปิดท้ายด้วย บลจ.ไทยพาณิชย์ ที่กองทุน"ทริกเกอร์ ฟันด์" 4 กอง ยังสร้างผลตอบแทน 7 - 8% ภายใน 7 - 8 เดือน ไม่ได้ตามเป้า โดย มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1.8 พันล้านบาท และ บลจ.เอ็มเอฟซี ที่กองทุน"ทริกเกอร์ ฟันด์" 3 กอง ยังสร้างผลตอบแทน 5 - 8% ภายใน 5 - 8 เดือน ไม่ได้ตามเป้า โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 497 ล้านบาท

  ทั้งนี้ บลจ.วรรณ มีกองทุน"ทริกเกอร์ ฟันด์"ที่ครบกำหนดระยะเวลาแล้วมากสุด จำนวน 4 กองทุน รองลงมา คือ บลจ.กรุงไทย จำนวน 2 กองทุน, บลจ.เอ็มเอฟซี จำนวน 1 กองทุน และ บลจ.แอสเซทพลัส จำนวน 1 กองทุน

 

 
รายงาน    จิรายุส์ ขุนนางประเสรืฐ 
เรียบเรียง  ศราพงค์ นันติวงค์ 
                อีเมล์. sarapong@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด