ข่าวหุ้นล่าสุด

ผถห. NEX ไฟเขียว EA ถือหุ้นใหญ่ เปิดทาง“สมโภชน์-อมร-วสุ”นั่งบอร์ด

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -13 ก.ค. 63 9:36: น.

  ผู้ถือหุ้น NEX ไฟเขียว EA เข้าถือหุ้นใหญ่ 40% พร้อมเปิดทาง “สมโภชน์-อมร-วสุ”นั่งบอร์ด มั่นใจพันธมิตรใหม่ช่วยสนับสนุนการขยายธุรกิจสู่ผู้นำอุตสาหกรรมรถบัสโดยสารครบวงจร

  นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX เปิดเผยผ่านเอกสารเผยแพร่ว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,070 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 3 ราย ได้แก่ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA จำนวนไม่เกิน 670 ล้านหุ้น นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา จำนวนไม่เกิน 300 ล้านหุ้น และนายบุญเอื้อ จิตรถนอม จำนวนไม่เกิน 100 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.20 บาท คิด เป็นมูลค่ารวม 2,354 ล้านบาท

  พร้อมผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) เนื่องจาก EA ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน คิดเป็น 40% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท

  ขณะเดียวกัน ยังมีมติอนุมัติแต่งตั้ง 1.นายสมโภชน์ อาหุนัย 2.นายอมร ทรัพย์ทวีกุล และ 3. นายวสุ กลมเกลี้ยง ตัวแทนจากกลุ่ม EA นั่งในตำแหน่งกรรมการบริษัท(บอร์ด)

  “การเพิ่มทุนขาย PP ในครั้งนี้ ทำให้ NEX มีความพร้อมในการขยายธุรกิจ และช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต ซึ่งเราวางเป้าหมายสู่การเป็นผู้นำอุตสาหกรรมรถบัสโดยสารครบวงจร (Transportation)ตั้งแต่การผลิต จนถึงการซ่อมบำรุงรักษา”

  การได้ EA ผู้นำด้านพลังงานทดแทน และมีโรงงานแบตเตอรี่ไฟฟ้ารถยนต์ เข้ามาถือหุ้นใหญ่ในบริษัทฯ จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต เนื่องจากมีความชำนาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ

ลักษณะธุรกิจของ NEX
1. ผลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก มีความเที่ยงตรงสูง ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า 2.ให้เช่ารถบัสโดยสารทางการเงิน 3.ลงทุนในบริษัทย่อย

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด