ข่าวหุ้นล่าสุด

ธปท.เผยปี 62 แบงก์มีกำไร 2.7 แสนลบ.โต 30.8% หวังปีนี้สินเชื่อโตเกิน 2%

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -17 ก.พ. 63 15:03 น.

   ธปท.เผยปี 62 แบงก์พาณิชย์มีกำไรสุทธิ  2.7 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.8% จากปีก่อน สินเชื่อโต 2%  - NPL 2.98%  ด้านปี 63 มองโตมากกว่า 2% ลุ้น 5G ดันสินเชื่อรายใหญ่ขยายตัว รับอาจเห็น NPL ทะลุ 3% ในบางช่วง

   นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยผลการดำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ ปี 2562 ว่า กำไรสุทธิธนาคารพาณิชย์ในปี 2562 ที่ผ่านมา ธนาคารพาณิชย์มีกำไรสุทธิ 2.7 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.8% จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการรับรู้กำไรพิเศษจากการขายเงินลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ระบบธนาคารพาณิชย์ยังมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของสินเชื่อรายย่อย

   ขณะที่สินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัว 2% ขณะที่หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) อยู่ที่ 465 พันล้านบาท หรืออยู่ที่ 2.98%

   รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิลดลงเล็กน้อยจากรายได้ค่าธรรมเนียมการโอนเงินและรายได้ค่านายหน้าขายหลักทรัพย์ โดยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1.39% จาก 1.11% ในปีก่อน ขณะที่อัตราส่วนราได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย (NIM) ทรงตัวที่ 2.73%

   ส่วนสินเชื่อที่ขยายตัว 2% ลดลงจากปี 2561 ที่ขยายตัว 6% เป็นผลจากสินเชื่อธุรกิจที่มีสัดส่วนถึง 64.1% ของสินเชื่อรวมติดลบ 0.8% ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการชำระคืนหนี้ในหลายประเภทธุรกิจ โดยสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ติดลบ 1.9% และสินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอีติดลบ 2.1% ด้านสินเชื่อที่ให้กับธุรกิจขนาดเล็กขยายตัวในหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม เป็นต้น
 
   ด้านสินเชื่ออุปโภคบริโภค ที่มีสัดส่วน 35.9% ของสินเชื่อรวม ขยายตัว 7.5% ชะลอลงจากปีก่อนที่ขยายตัว 9.4% เป็นผลจากสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรถยนต์เป็นหลัก ขณะที่สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลยังขยายตัวได้ในระดับสูง

   อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 ที่ผ่านมา ระบบธนาคารพาณิชย์ยังมีความมั่นคง ระดับเงินกองทุนและเงินสำรองอยู่ในระดับสูง โดยระบบธนาคารพาณิชย์มีเงินกองทุนทั้งสิ้น 2,845 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการจัดสรรกำไรเข้าเป็นเงินกองทุน การออกหุ้นเพิ่มทุนของธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางแห่งหนึ่ง เพื่อรองรับการควบรวมกิจการ รวมถึงการออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิ ส่งผลให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 19.6%

   ขณะที่เงินสำรองของระบบธนาคารพาณิชย์อยู่ที่ 701.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 32.4 พันล้านบาท ขณะที่อัตราส่วนเงินสำรองที่มีต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ ทรงตัวที่ 149.9% ด้านอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับกระแสเงินสดที่อาจไหลออกในภาวะวิกฤติอยู่ในระดับสูงที่ 187.5%

   ทั้งนี้ ระบบสถาบันการเงินยังสามารถรองรับความท้าทายจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจได้ ผลประกอบการของระบบธนาคารพาณิชย์ปรับดีขึ้นจากการรับรู้กำไรพิเศษเป็นสำคัญ ขณะที่การเติบโตของสินเชื่อและคุณภาพสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ

   นายธาริฑธิ์ กล่าวว่า สำหรับแนวโน้มสินเชื่อในปี 2563 มีโอกาสที่จะขยายตัวได้มากกว่า 2% โดยหลักมาจากการขยายตัวของกลุ่มสินเชื่อธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่หลังมีการประมูล 5G ซึ่งมองว่ามีโอกาสที่จะทำให้สินเชื่อขยายตัวได้ แต่สำหรับ NPL มีโอกาสที่จะเกิน 3% ได้บ้างในบางช่วง

   อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยที่ยังต้องติดตาม การดูแลลูกหนี้ธุรกิจที่มีศักยภาพแต่ประสบปัญหาสภาพคล่องชั่วคราวอย่างเป็นระบบ ให้ความสำคัญกับการให้สินเชื่อรายย่อย โดยคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้เป็นหลัก และการให้ความสำคัญกับการดูแลได้รับบริการและคิดค่าใช้บริการอย่างเป็นธรรม
รายงาน    ภัทราภรณ์ เกียรตินันท์ 
เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด