ข่าวหุ้นล่าสุด

ข่าวด่วน


 
นายกฯประกาศยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯในเขตกรุงเทพฯ ตั้งแต่เที่ยงวันนี้ 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -22 ต.ค. 63 11:55 น.

  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพฯมหานคร ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

  โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามในประกาศ ณ วันที่ 22 ต.ค.63ว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 15 ต.ค.63 และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 16 ต.ค.63 เพื่อใช้มาตรการเร่งด่วนตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อเข้าระงับยับยังการกระทำอันกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ควบคุมและแก้ไขความปั่นป่วนวุ่นวาย ซึ่งนำไปสู่ความไม่สงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

  ปัจจุบันเหตุการณ์ร้ยแรงอันเป็นเหตุให้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงได้คลี่คลายความรุนแรงและยุติลง โดยอยู่ในภาวะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการบังคับใช้มาตรการตามที่กำหนดในกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาได้ตามปกติแล้ว

  ดังนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคสาม และมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศดังต่อไปนี้

  1. ให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 15 ต.ค.63 และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 ต.ค.63

  2. บรรดาข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่ง ที่ออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเนื่องจากได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดลง

  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค.63 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป

 

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด