ข่าวหุ้นล่าสุด

(เพิ่มเติม)GULF ทำระบบจ่ายไฟ-น้ำให้ One Bangkok ถือหุ้น Mekongเพิ่ม95%

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -24 เม.ย. 62 13:30 น.

  บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม (Mekong ) ผ่านบริษัท Gulf International Holding Pte. Ltd. (“GIH”) จากร้อยละ 49 เป็นร้อยละ 95 พร้อมตั้งบ.ย่อยทำระบบจ่ายไฟ-น้ำเย็นให้โครงการ One Bangkok
  ตามที่บริษัท ได้ขยายธุรกิจไปในประเทศเวียดนาม โดยเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมขนาดกำลังการผลิตตั้งรวมทั้งสิ้นประมาณ 460 เมกะวัตต์ โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สองแห่งแรกได้แก่ TTCIZ-01 ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 68.8 เมกะวัตต์ และ TTCIZ-02 ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 50.0 เมกะวัตต์ ได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือนมีนาคม 2562 และเมษายน 2562 ตามลำดับ
  เนื่องจากบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศเวียดนามและพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการ Mekong Wind Power Joint Stock Company (“โครงการ Mekong”) เป็นโครงการที่มีศักยภาพที่จะรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศเวียดนามในอนาคต ดังนั้น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในโครงการ Mekong ผ่านบริษัท Gulf International Holding Pte. Ltd. (“GIH”) จากร้อยละ 49 เป็นร้อยละ 95 โดยในวันที่ 25 เมษายน 2562 GIH จะเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาผู้ถือหุ้นกับ Ms. Huynh Bich Ngoc ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัท Thanh Thanh Cong Group (“TTC Group”) และจะชาระค่าหุ้นที่ราคาพาร์ เป็นมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 7 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถดาเนินการโอนหุ้นได้หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
  โครงการ Mekong ตั้งอยู่ที่ตำบล Binh Dai จังหวัด Ben Tre ประเทศเวียดนาม มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้นประมาณ 340 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเล (Offshore Wind Farm) ขนาด 310 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 เมกะวัตต์ โดยโครงการดังกล่าวจะผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam Electricity: EVN) เป็นระยะเวลา 20 ปี ทั้งนี้ โครงการพลังงานลมในทะเล จะเริ่มก่อสร้างภายในไตรมาสที่สามของปี 2562 และจะทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ระหว่างปี 2564 ถึง 2566 สำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 30 เมกะวัตต์นั้น กำลังอยู่ระหว่างการรออนุมัติจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าประเทศเวียดนาม
  พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท แบงค็อก สมาร์ท เอ็นเนอร์จี จำกัด (BSE) ด้วยทุนจดทะเบียน 999,000 บาท โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่ง BSE จัดตั้งขึ้นเพื่อถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) เพื่อดำเนินโครงการระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และระบบผลิตน้ำเย็นแบบรวมศูนย์ (District Cooling System) ให้แก่โครงการ One Bangkok ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร
  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะร่วมทุนกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญทางธุรกิจดังกล่าว โดยภายหลังจากการร่วมทุนกับพันธมิตรแล้ว สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน BSE จะลดลงเหลือร้อยละ 33

ลักษณะธุรกิจของ GULF
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็น และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีบริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด (GVTP) เป็นบริษัทแกนรายงาน    จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด