ข่าวหุ้นล่าสุด

THAI ยันจ้าง 4 ที่ปรึกษาฯทำแผนฟื้นฟูกิจการ โปร่งใส-เหมาะสม

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -16 ก.ค. 63 11:59 น.

  THAI ยันจ้างบริษัทที่ปรึกษาฯ จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ โปร่งใส ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และดำเนินการถูกต้องตามระเบียบบริษัท

  นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการบริษัทฯ รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยในเอกสารเผยแพร่ว่า สืบเนื่องจาก"การบินไทย" ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และศาลฯได้มีคำสั่งนัดไต่สวนคำร้องวันที่ 17 ส.ค.นี้ บริษัทจึงจำเป็นต้องว่าจ้างที่ปรึกษาฯเข้ามาช่วยดำเนินการให้บริษัทเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูฯและจัดทำแผนฟื้นฟูฯให้แล้วเสร็จได้อย่างราบรื่น

        ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้ว่าจ้าง บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายและสัญญา บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาด้านโครงสร้างทางการเงิน บริษัท แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนธุรกิจในอนาคต (Airline Business) ที่อยู่ภายใต้แผนฟื้นฟูฯ

        นอกจากนี้ยังว่าจ้าง บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้ทำแผนร่วม โดยบริษัท อีวายฯ เป็นผู้ทำแผนตามข้อกำหนดของกรมบังคับคดี

         ทั้งนี้ ยืนยันว่าการว่าจ้างที่ปรึกษาฯได้ดำเนินการตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างถูกต้องและโปร่งใส ในการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาในอัตราที่เหมาะสม และเป็นไปตามขอบเขตของงานในการว่าจ้างทุกราย 

  นายชาญศิลป์ กล่าวว่า การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูฯของบริษัทต้องได้รับการยอมรับและความเชื่อถือจากทุกภาคส่วน ทั้งลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ รวมถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร และบริษัทตระหนักดีว่าหากบริษัทไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูฯได้จะส่งผลเสียหายในวงกว้าง

  บริษัทขอให้ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัททุกภาคส่วน มีความมั่นใจว่าบริษัทมีความจริงใจและตั้งใจที่ดำเนินการด้านต่างๆด้วยความโปร่งใส และบริษัทขอความกรุณาให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูฯของบริษัทให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ลักษณะธุรกิจของ THAI
เป็นสายการบินแห่งชาติที่ดำเนินธุรกิจกิจการการบินพาณิชย์ทั้งเส้นทางบินระหว่างประเทศและภายในประเทศโดยแยกการบริหารออกเป็นธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสายการบิน และกลุ่มกิจการสนับสนุนการบินและการขนส่ง

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด