ข่าวหุ้นล่าสุด

KTC เผยคนไทยมีหนี้นอกระบบ 6.4 แสนลบ.หวังธุรกิจใหม่ดึงคนหันมากู้ในระบบ

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -5 มิ.ย. 62 12:07 น.

  นายชุติเดช ชยุติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส – คอร์ปอเรท ไฟแนนซ์ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน) หรือ KTC เปิดเผยในงาน "จับเข่าคุยเล่าความเสี่ยงหนี้นอกระบบ" ระบุ คนไทยเป็นหนี้นอกระบบ 6.4 แสนล้านบาท เชื่อธุรกิจใหม่ของบริษัท จะดึงคนเข้ามาเป็นหนี้ในระบบมากขึ้น โดยมีสาระสำคัญดังนี้

  - บริษัทมองหนี้นอกระบบเกิดขึ้นจากการที่บุคคลขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน จึงมีความจำเป็นต้องหนีไปพึ่งพาเจ้าหนี้บุพคลนอกระบบ ซึ่งคิดดอกเบี้ยสูงเป็นรายวันหรือรายเดือน นอกจากนี้ หากลูกหนี้ไม่มีเงินชำระหนี้เจ้าหนี้ก็อาจใช้วิธีการตามทวงที่รุนแรง ซึ่งต่างจากหนี้ในระบบที่เกิดจากการปล่อยสินเชื่อของผู้ประกอบการ หรือ นิติบุคคล โดยดำเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและ ตรวจสอบได้ ภายใต้กรอบการกำกับที่ชัดเจนขององค์กรกลาง และ ยังมีสิทธิพิเศษที่ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ขอสินเชื่อ

  "เราคาดคนเป็นหนี้นอกระบบคิดเป็น 5% ของหนี้ทั้งหมดที่มี 12.83 ล้านล้านบาท หรือ ประมาณ 6.4 แสนล้านบาท ซึ่งเราอิงจากคนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1.3 ล้านล้านคน โดยเป็นหนี้นอกระบบเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 6.5 หมื่นบาท"

  - ทั้งนี้ภาครัฐเองได้ตระหนักถึงความรุนแรง และ ความเสี่ยงของปัญหาหนี้นอกระบบจึงได้หามาตรการดึงลูกหนี้นอกระบบให้เข้ามาอยู่ในระบบถูกต้องโดยได้ออกสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ หรือนาโน ไฟแนนซ์ (Nano Finance) เพื่อให้บุคคลธรรมดาที่มีรายได้น้อย หรือเจ้าของกิจการขนาดเล็กที่ไม่มีเอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้อย่างชัดเจน และ ไม่มีสินทรัพย์เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงิน หรือ ไม่เคยมีข้อมูลสามารถแสดง ประวัติในการชชำระหนี้ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีดอกเบี้ยถูกเพื่อนำเงินไปใช้ในการประกอบอาชีพ โดยนาโนไฟแนนซ์มีวงเงินสินเชื่อสูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย และ ค่าธรรมเนียมต่างๆรวมกันสูงสุดงูไม่เกิน 36% ต่อปี (อัตราราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก Effective Rate) โดยเมื่อสิ้นเดือนมี.ค. 62 มีผู้ประกอบการที่ปล่อยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ทั้งสิ้น 33 ราย จำนวนบัญชีที่ได้รับสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ทั้งสิ้นเท่ากับ 1.91 ล้านบัญชี และ มียอดสินเชื่อคงค้างทั้งสิ้น 3.06 หมื่นล้านบาท

  -นอกจากนี้ ภาครัฐยังได้ออกสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวดภายใต้การกำกับ หรือพิโกไฟแนนซ์ (Pico Finance) ซึ่งเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ให้กับบุคคลธรรมดากู้ยืมไปใช้จ่ายส่วนตัว มีวงเงินรวมสินเชื่อไม่เกิน 100,000 บาท/ราย และกำหนดอัตราดอกเบี้ยค่าปรับค่าบริการหรือ ค่าธรรมเนียม อื่นๆ รวมแล้วไม่เกินอัตรา 36% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก Effective Rate) และยังอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์สามารถรับสมุดทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นหลักประกัน โดยสิ้นเดือนมี.ค. 62 มีผู้ประกอบการที่ปล่อยสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์แล้ว 443 ราย ใน 64 จังหวัด โดยมียอดสินเชื่ออนุมัติสะสมเท่ากับ 76,787 บัญชี และ มียอดสินเชื่อคงค้างทั้งสิ้น 599.56ล้านบาท


  “การช่วยเหลือด้านสินเชื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้ลดลงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและ คุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อบัตรเครดิตยังมีสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณหนี้ที่เกิดจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว”

  -สำหรับบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะรุกขยาย 3 ธุรกิจใหม่ ได้แก่ นาโนไฟแนนซ์ พิโกไฟแนนซ์ และ สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน โดยบริษัทคาดหมายว่าภายในไตรมาส 3/62 จะสามารถเปิดให้บริการปล่อยสินเชื่อได้ สำหรับการรุกทำธุรกิจใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกลุ่มใหม่ที่ต่างจากเดิมจะช่วยเพิ่มโอกาสขยายตัวของสินเชื่อในอนาคตทั้งจากฐานลูกค้าและ วงเงินที่ต่างจากสินเชื่อเดิม ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ คาดหวังว่าจะเป็นหัวหอกในการขยายฐานรายได้ใหม่ (New S-curve) ให้กับบริษัทเพิ่มเติมจากการทำธุรกิจหลักกับบัตรเครดิต และ สินเชื่อบุคคลต่อไป

  -บริษัทจะคงมุ่งให้ความสำคัญกับการรักษาพอร์ตลูกหนี้ โดยรวมให้มีคุณภาพที่ดีโดยจะควบคุมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ให้อยู่ในอัตราที่ต่ำเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคที่ขอสินเชื่อ และ เพื่อไม่เป็นการเพิ่มภาระหนี้ครัวเรือนให้กับภาครัฐ และ ภาคสังคมโดยรวม

ลักษณะธุรกิจของ KTC
ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบัตรเครดิตธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) ธุรกิจบริการรับชำระค่าสาธารณูปโภค ผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ ประเภทการให้บริการบัตรเครดิต การให้บริการแก่ผู้รับบัตร และการให้บริการรับชำระเงินแทน

 
รายงาน    กรณัช พลอยสวาท 
เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด