ข่าวหุ้นล่าสุด

EIC SCB หั่นเป้าส่งออกไทยปีนี้เหลือโต 2.7% จากเดิมคาดโต 3.4%

 

 

   EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ รายงานว่า มูลค่าการส่งออกไทยเดือน มี.ค. 2019 หดตัวที่ -4.9%YOY ต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัวที่ -3.4%YOY (หักผลของการส่งออกอาวุธกลับไปยังสหรัฐฯ ที่เป็นปัจจัยชั่วคราว) ซึ่งถือเป็นการติดลบเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน โดยสินค้าส่งออกสำคัญที่มีการหดตัว ได้แก่ คอมพิวเตอร์-อุปกรณ์และส่วนประกอบ (-20.0%YOY) แผงวงจรไฟฟ้า (-21.7%YOY) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (-19.5%YOY) รวมถึงหลายสินค้าสำคัญในหมวดเกษตรคือ น้ำตาลทราย (-23.0%YOY) ข้าว (-7.7%YOY) และมันสำปะหลัง (-9.4%YOY) (รายละเอียดตามตารางที่ 1) ทั้งนี้ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2019 มูลค่าการส่งออกหดตัว -4.7%YOY (ไม่รวมการส่งกลับอาวุธ) ขณะที่มูลค่าการนำเข้าหดตัวต่อเนื่องที่ -7.6%YOY เป็นผลมาจากการหดตัวของมูลค่าการนำเข้าสินค้าทุนประเภทเครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์และส่วนประกอบ และทองคำเป็นสำคัญซึ่งหดตัวสูงที่ -71.7%YOY และ -51.1%YOY ตามลำดับ ทำให้การนำเข้าในช่วงไตรมาสแรกหดตัวที่ -4.4%YOY (ไม่รวมนำเข้าอาวุธเพื่อการซ้อมรบเมื่อเดือนมกราคม)

การส่งออกของไทยยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัว
  การหดตัวของมูลค่าส่งออกมีทิศทางกระจายตัวมากขึ้น (more broad-based) โดยสัดส่วนมูลค่าส่งออกที่มีการ
หดตัวในช่วงไตรมาสแรกของปี 2019 ปรับเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหากเทียบกับช่วงก่อนหน้า ทั้งในมิติของรายสินค้าและรายตลาดส่งออก (รูปที่   1) สะท้อนว่า การส่งออกยังคงได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกต่อเนื่องและกระจายตัวมากขึ้น ทำให้ยังไม่เห็นสัญญาณฟื้นตัวในภาคการส่งออกของไทย
  สินค้าส่งออกของไทยที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานในการผลิตสินค้าส่งออกของจีนไปยังสหรัฐฯ ที่ได้รับผลจากการขึ้นภาษีของสหรัฐฯ ยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่อง โดยสินค้าส่งออกไปจีนประเภท 1) เครื่องคอมพิวเตอร์-อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2) หมวดแผงวงจรไฟฟ้า 3) ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ และ 4) เคมีภัณฑ์ ในเดือนมีนาคม 2019 ยังคงหดตัวในระดับสูงที่ -37.6%YOY -45.2%YOY -29.3%YOY และ -15.5%YOY ตามลำดับ ซึ่งเป็นอัตราหดตัวที่ใกล้เคียงกับช่วงก่อนหน้า สะท้อนว่า ยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวจากสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า

อีไอซีปรับลดคาดการณ์มูลค่าส่งออกปี 2019 ที่ 2.7% จากคาดการณ์เดิมที่ 3.4% จากหลายปัจจัยได้แก่
  เศรษฐกิจคู่ค้าที่มีแนวโน้มชะลอตัวมากกว่าที่คาด สอดคล้องกับรายงานล่าสุดของ IMF WEO ที่ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโลกในปี 2019 เหลือ 3.3% จากประมาณการครั้งก่อนหน้าที่ 3.5%
  ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยทั้งปี 2019 ที่มีแนวโน้มหดตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (อีไอซีคาดว่า จะหดตัวประมาณ -7%) ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปและเคมีภัณฑ์จะมีทิศทางชะลอตัว
  อีไอซีมองว่า ในครึ่งปีหลังของปี 2019 การส่งออกสินค้าไทยมีโอกาสฟื้นตัวจากการปรับตัวดีขึ้นของภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของหลายประเทศที่จะได้รับอานิสงค์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน รวมถึงท่าทีของหลายธนาคารกลางที่มีความ Dovish มากขึ้น ซึ่งมีส่วนสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไป นอกจากนี้ ปัจจัยฐานต่ำในช่วงครึ่งหลังของปี 2018 ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า จะมีส่วนช่วยให้อัตราเติบโตของมูลค่าส่งออกปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2019
ทั้งนี้ภาคการส่งออกยังคงมีความเสี่ยงด้านต่ำ ได้แก่ 1) สงครามการค้าที่อาจกลับมาตึงเครียดอีกครั้ง และ
  2) เศรษฐกิจโลกที่อาจเติบโตได้น้อยกว่าที่คาด แม้จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายประเทศ
  อีไอซีปรับลดประมาณการการขยายตัวของมูลค่านำเข้าในปี 2019 จาก 3.6% เป็น 3.2% ตามการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าทุนที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกที่มีแนวโน้มชะลอลง ประกอบกับแนวโน้มการลดลงของราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยในปี 2019 ที่จะส่งผลต่อการขยายตัวของมูลค่านำเข้าสินค้าเชื้อเพลิง ทำให้คาดว่าการนำเข้าทั้งปี 2019 จะมีทิศทางชะลอลงจากปี 2018โดย : พนันดร อรุณีนิรมาน (panundorn.aruneeniramarn@scb.co.th)
 จิรายุ โพธิราช (jirayu.photirat@scb.co.th)
 Economic Intelligence Center (EIC)
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 EIC Online: www.scbeic.com

 

 


เรียบเรียง  อรนุช ภัทรกุล 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด