ข่าวหุ้นล่าสุด

AOT ตรวจความพร้อมการเปิดบริการ Satellite 1 แผนพัฒนาสุวรรณภูมิเฟส 2

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -16 ม.ค. 63 10:09 น.

  AOT ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ตามแผนพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2

  นายมานิต นิธิประทีป กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) หรือ AOT ในฐานะหัวหน้าคณะทํางานเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 (Operational Readiness and Airport Transfer : ORAT) เป็นประธานในการประชุม ORAT ร่วมกับผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือเกี่ยวกับความพร้อมการเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1 : SAT-1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  หลังจากนั้น คณะทำงานฯ พร้อมด้วยคณะผู้สังเกตการณ์ข้อตกลงคุณธรรม ได้ลงพื้นที่อาคาร SAT-1 ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารฯ ได้แก่ บริเวณลานจอดอากาศยาน อาคาร SAT-1 ชั้น G จุด Bus Gate ผู้โดยสารขาเข้า สถานีขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า บริเวณห้องน้ำที่มีการตกแต่งโดยการสร้างจุดเด่น นำเอาประเพณีลอยกระทงของไทยเข้ามาผสมผสาน บริเวณผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออก บริเวณจุดติดตั้งงานประติมากรรมช้างหิมพานต์ และที่ชั้น 4 บริเวณร้านค้าร้านอาหาร รวมทั้งเยี่ยมชมระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า ชั้น G

ลักษณะธุรกิจของ AOT
ทอท.ประกอบธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศไทย โดยธุรกิจหลักประกอบด้วย การจัดการ การดำเนินงาน และการพัฒนาท่าอากาศยาน โดยมีท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งนี้ ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด