ข่าวหุ้นล่าสุด

`จารุณี ชินวงศ์วรกุล`เก็บหุ้น ACAP เพิ่ม 0.33137% รวมถือ 15.11384%

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -26 มิ.ย. 62 9:52: น.

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป (ACAP) โดย จารุณี ชินวงศ์วรกุล ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 18/06/2562 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.33137% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 15.11384% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ลักษณะธุรกิจของ ACAP
1. ธุรกิจการให้สินเชื่อ แบ่งเป็น สินเชื่อภาคธุรกิจ (Corporate Loan) และสินเชื่อรายย่อย (Retail Loan) 2. ธุรกิจให้บริการรับจ้างดำเนินงาน (Business Process Outsource Services) เช่น ให้บริการ Call center และ การติดตามหนี้ 3. ธุรกิจให้บริการด้านที่ปรึกษากฎหมายและสอบทานกระแสเงินสด (Cash Monitoring)

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     ดาริน ปริญญากุล 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด