ข่าวหุ้นล่าสุด

CPF ยกเลิกบ.ย่อย 119 แห่งในอังกฤษจากBREXIT ยันไม่กระทบธุรกิจหลัก

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -29 ก.ค. 64 8:02: น.

   CPF แจ้งยกเลิกจดทะเบียน บ.ย่อย 119 บริษัทในอังกฤษ หลังอังกฤษเปลี่ยนแปลงนโยบายการนำเข้าสินค้าจาก BREXIT ยันไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจหลักของกลุ่ม 

   นางกอบบุญ ศรีชัย เลขานุการบริษัท บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า Westbridge Food Group Ltd. /1 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ CPF จะดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อยจำนวน 119 บริษัทในประเทศอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย

   1  บริษัทที่นำเข้าสินค้าที่ทำจากเนื้อสัตว์ปีกในประเทศอังกฤษ จำนวน 117 บริษัท ซึ่งจะไม่มีการดำเนินธุรกิจใดๆ จากการที่ประเทศอังกฤษมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ การนำเข้าสินค้าภายหลังจากการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (BREXIT)

   2 บริษัทที่หยุดการประกอบธุรกิจตั้งแต่ปี 61 จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ Westbridge Foods (Haydock) Ltd. (ธุรกิจจัดจำหน่ายเนื้อสัตว์) และ Wignall Holdings Ltd. (กิจการลงทุน)

   ทั้งนี้การเลิกบริษัทย่อยดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่ม CPF แต่อย่างใด

   อนึ่ง CPF Europe S.A. เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ Westbridge Food Group Ltd. โดยบริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด ( ซึ่ง CPF ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวม 99.99%) เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ CPF Europe S.A

ลักษณะธุรกิจของ CPF
บริษัทประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่จำแนกธุรกิจหลักตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) ได้แก่ การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ 2) ธุรกิจเลี้ยงสัตว์-แปรรูป (Farm-Processing) ได้แก่ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า และการแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน 3) ธุรกิจอาหาร (Food) ได้แก่ การผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก และการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปหรืออาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงกิจการค้าปลีกอาหารและร้านอาหาร

 


เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด