ข่าวหุ้นล่าสุด

(เพิ่มเติม)DTAC อวดกำไร Q2/62 พุ่ง 846.36% ที่ 1.69 พันลบ.ปันผล1.26 บ.

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -15 ก.ค. 62 14:01 น.

  บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2/62 มีกำไรสุทธิ 1,694.61 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 179.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 846.36% งวด 6 เดือน ปี 2562 มีกำไรสุทธิ 3,102.81 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,493.86 ล้านบาท ปันผลระหว่างกาลอัตรา 1.26 บาท/หุ้น
  กำไรสุทธิ ในไตรมาสนี้เท่ากับ 1,695 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.3 จากไตรมาสก่อน เนื่องจาก EBITDA ที่ภายหลังการสิ้นสุดของสัญญาสัมปทาน การเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการโรมมิ่งบนเครือข่าย 2300 MHz ของ TOT ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนจากต้นทุนค่าธรรมเนียมที่ลดลงในส่วนของการลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของต้นทุนค่าธรรมเนียม และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภายใต้สัมปทานที่สิ้นสุดลงแล้วซึ่ถูกชดเชยบางส่วนจากค่าตัดจำหน่ายใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz ค่าเช่าสินทรัพย์ภายใต้สัมปทานที่จ่ายให้กับ CAT ภายใต้สัญญาเช่า และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการโรมมิ่งบนเครือข่าย 2300MHz ของ TOT
  ต้นทุนค่าธรรมเนียม ในไตรมาสนี้เท่ากับ 646 ล้านบาท ลดลง 58.9 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ภายหลังสัญญาสัมปทานและมาตรการเยียวยาสิ้นสุดลง
  EBITDA (ก่อนรายการอื่น ๆ) ในไตรมาสนี้เท่ากับ 6,569 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 จากไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้อยละ 13.3 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน การเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการหลักโดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายที่สูงขึ้น ต้นทุนค่าธรรมเนียมที่ลดลงเล็กน้อย และการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าโรมมิ่งบนเครือข่าย 2300 MHz ของ TOT และรายได้จากการให้บริการที่ลดลง การลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการให้บริการที่ลดลง ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านเครือข่าย และต้นทุนค่าโรมมิ่งบนเครือข่าย 2300 MHz ของ TOT ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนจากต้นทุนค่าธรรมเนียมที่ลดลง EBITDA margin (คำนวณโดยหักรายได้จาก CAT ภายใต้สัญญาเช่าสินทรัพย์สัมปทาน และ รายได้ค่าเช่าเครือข่าย 2300 MHz จาก TOT จากตัวหาร) ในไตรมาสนี้เท่ากับร้อยละ 36.9 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 34.7 ในไตรมาสก่อน แต่ลดลงจากร้อยละ 40.4 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
  แนวโน้มสาหรับปี 2562 (ตามที่เคยแจ้งใน Capital Markets Day)รายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายลดลงในอัตราร้อยละที่เป็นเลขหลักเดียวในระดับต่่ำ EBITDA 24,000-25,000 ล้านบาท เงินลงทุน 13,000-15,000 ล้านบาท
  ดีแทคคงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยบริษัทมีเป้าหมายพิจารณาจ่ายเงินปันผลทุกครึ่งปี โดยจากผลกำไรสุทธิในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.26 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562
  บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ระบุในเอกสารเผยแพร่ว่า  ผลประกอบการในไตรมาส 2/2562 ดีแทคยังคงเดินหน้าปรับปรุงคุณภาพเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและไว้วางใจของลูกค้าต่อดีแทค ส่งผลต่อประสบการณ์การใช้งานและความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อเครือข่ายที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปริมาณการร้องเรียนลดลง อีกทั้งการได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ 700 MHz ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2562 จะเป็นโอกาสในอนาคตอันใกล้สำหรับดีแทคในการเพิ่มความครอบคลุมของเครือข่ายดีแทคทั่วประเทศ ส่งผลให้ประสบการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายในพื้นที่ห่างไกลดีขึ้น พร้อมกับขยายความจุเครือข่ายสำหรับพื้นที่ใช้งานในเมือง
  ณ สิ้นไตรมาส 2/2562 จำนวนผู้ใช้บริการรวมเท่ากับ 20.6 ล้านเลขหมาย โดยมีจำนวนลูกค้าลดลงเพียงประมาณ 94,000 เลขหมายในไตรมาสนี้ ต่ำสุดนับตั้งแต่ไตรมาส 1/2559 ดีแทคยังติดตั้งสถานีฐานบนเครือข่าย 2300 MHz เพิ่มเติมอีกจำนวนประมาณ 600 สถานี เพิ่มจำนวนสถานีรวมบนเครือข่าย 2300 MHz เป็นประมาณ 16,000 สถานี นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งสถานีฐานบนเครือข่าย 2100 MHz เพิ่มอีกจำนวน 348 สถานี เพื่อขยายความครอบคลุมของสัญญาณในพื้นที่การใช้งานปัจจุบัน
  รายได้จากการให้บริการไม่รวม IC สำหรับไตรมาส 2/2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 จากไตรมาสก่อน สาเหตุหลักมาจากการยกเลิกแพ็กเกจระบบเติมเงินที่ให้บริการข้อมูลแบบไม่จำกัด และการออกแพ็กเกจที่ให้บริการข้อมูลแบบจำกัดและมีราคาสูงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย รวมถึงกระแสรายได้ที่แข็งแกร่ง และการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริการรายเดือน สำหรับ EBITDA ในไตรมาสนี้อยู่ที่ 6.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 จากไตรมาสก่อน โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการ ต้นทุนค่าธรรมเนียมที่ลดลง และการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ดี สำหรับ EBITDA margin (คำนวณโดยหักรายได้จาก CAT ภายใต้สัญญาเช่าสินทรัพย์สัมปทาน และรายได้ค่าเช่าเครือข่ายจาก TOT จากตัวหาร) อยู่ที่ร้อยละ 36.9 เพิ่มขึ้น 2.2 จุด จากไตรมาสก่อน ส่วน CAPEX ลดลงจากไตรมาสก่อนมาอยู่ที่ 2.3 พันล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.3 ของรายได้จากการให้บริการ
กำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 2/2562 อยู่ที่ 1.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.3 จากไตรมาสก่อน เนื่องมาจาก EBITDA ที่ดีขึ้น กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (EBITDA – CAPEX) สำหรับไตรมาส 2/2562 เป็นบวกอยู่ที่ 4.2 พันล้านบาท โดยอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA เพิ่มขึ้นเป็น 1.8 เท่า เนื่องมาจากการชำระค่าตอบแทนเพื่อการระงับข้อพิพาทให้แก่ CAT และการลงทุนในเครือข่ายเป็นหลัก
  ดีแทคจะมุ่งเน้นผลักดันปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ดีแทคกลับมาเติบโตอีกครั้ง อันได้แก่ 1) การปรับปรุงโครงข่ายเพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นของลูกค้า 2) การเอาลูกค้า B2C กลับคืนมา และ 3) ขยายโอกาสในกลุ่มลูกค้า B2B โดยดีแทคคาดว่ารายได้จากการให้บริการไม่รวม IC จะลดลงในอัตราร้อยละที่เป็นเลขหลักเดียวในระดับต่ำ โดยจะมี EBITDA อยู่ในช่วง 24 – 25 พันล้านบาท นอกจากนี้ดีแทควางแผนที่จะใช้เงินลงทุนในปี 2562 จำนวนประมาณ 13 – 15 พันล้านบาท
  นางอเล็กซานดรา ไรช์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “ในไตรมาสที่สองของปี 2562 ผลประกอบการของเราสอดคล้องกับแผนพลิกฟื้น ที่เราได้ประกาศออกไปในงาน Capital Markets Day ดีแทคได้มุ่งสร้างความไว้วางใจและเชื่อมั่นของลูกค้าต่อเครือข่ายของเรา ซึ่งเริ่มส่งผลในเชิงบวกแล้ว ทั้งในด้านความพึงพอใจและปริมาณการร้องเรียนด้านเครือข่ายในไตรมาส 2/2562 ในขณะที่บริการระบบรายเดือนยังคงเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง บริการในระบบเติมเงินก็เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เราจะยังคงมุ่งเน้นในการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอให้แก่ผู้ใช้งานทั่วประเทศ และเราจะไม่หยุดพัฒนา”
  นายดิลิป ปาล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงินของดีแทค กล่าวว่า “เรามีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง อันเป็นผลมาจากรายได้จากการให้บริการที่เติบโตจากไตรมาสที่แล้ว การควบคุมต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ EBITDA และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน นอกจากนี้เรายังมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานและสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง”

ลักษณะธุรกิจของ DTAC
ดำเนินธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด