ข่าวหุ้นล่าสุด

NMG ขายหุ้น NINE ทั้งหมด 33.05% รับเงิน 350 ลบ.คืนหนี้-เพิ่มสภาพคล่อง

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -17 พ.ค. 62 8:20: น.

  บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ NMG แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บอร์ดอนุมัติ ขายหุ้นทั้งหมดที่ถือใน NINE จำนวน 120.80 ล้านหุ้น คิดเป็น 33.05% ราคาไม่ต่ำกว่า 2.62 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวม 350 ล้านบาท แก่ประชาชนทั่วไป นำเงินคืนหนี้ -เพิ่มสภาพคล่อง
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติขายเงินลงทุนหุ้นใน บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)หรือ NINE ทั้งหมดจำนวน 120.80 ล้านหุ้น คิดเป็น 33.05% โดยกำหนดราคาจำหน่ายไม่ต่ำกว่า 2.62 บาทต่อหุ้น ได้เงินมูลค่ารวมไม่เกิน 350 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป ที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ฯ ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯไม่ว่าด้วยวิธี Automatic Order Matching (AOM) หรือวิธี Trade Report โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่บริษัทฯจะดำเนินการแต่งตั้งต่อไปให้ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหุ้นของ NINE ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่คณะกรรมการมีมติ
  ทั้งนี้ ภายหลังการขายหุ้นดังนั้น จะส่งผลให้ NINE สิ้นสภาพการเป็นบริษัทร่วมของบริษัท
การขายหุ้นครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทนอกจากนี้บริษัทจะนำกระแสเงินสดดังกล่าวไปใช้ชำระหนี้การค้า และชำระหนี้ของบริษัท ซึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่สูงของบริษัท

ลักษณะธุรกิจของ NMG
ผลิตและจำหน่ายและจัดหา/ผลิตหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ และให้บริการโฆษณาและข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อรูปแบบใหม่

เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด