ข่าวหุ้นล่าสุด

AMATA เพิ่มทุน 83 ล้านหุ้น ขาย RO ใช้ลงทุนนิคมฯในเมียนมา 1.28 พันลบ.

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -29 ก.ค. 63 9:46: น.

  AMATA เพิ่มทุน 83 ล้านหุ้น ขาย RO อัตรา 12.8554217 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายจะประกาศ 21 ก.ย.63 "วิกรม"พร้อมใช้สิทธิเกินจำนวน เดินหน้าจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อพัฒนาโครงการ Amata Taipei Smart City เมียนมา มูลค่าโครงการเฟสแรก 1,287 ลบ.

  บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AMATA แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,067 ล้านหุ้น เพิ่มเป็น 1,150 ล้านหุ้น โดยออกหุ้นใหม่ 83 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ในอัตรา 12.8554217 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

  ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศราคาเสนอขายก่อนหน้าวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน (Record Date) หรือก่อนวันที่ 21 ก.ย.63 กำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนระหว่างวันที่ 9-16 ต.ค.63

  สำหรับเงินระดมทุนที่ได้จะใช้สำหรับการขยายธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอมตะย่างกุ้งในช่วงระยะเวลาที่ 1 (Yangon Amata Smart & Eco City) ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

         โดยบริษัทได้วางแผนการลงทุนพัฒนาโครงการในช่วงแรกประมาณ 41.53 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,287 ล้านบาท สำหรับพัฒนาพื้นที่โครงการในช่วงแรกบนพื้นที่ 200 เอเคอร์ หรือประมาณ 506 ไร่ ภายในปี 64 ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัท และเพิ่มผลประกอบการของบริษัทในอนาคต

           นอกจากนี้ นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการบริษัท มีความประสงค์ขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด(เทนเดอร์ ออฟเฟอร์)ในกรณีที่ใช้สิทธิเพิ่มทุนเกินจำนวน เพื่อสร้างความมั่นใจให้บริษัทว่าการเพิ่มทุนจะประสบความสำเร็จ และมีเงินเพียงพอลงทุนในโครงการเร่งด่วนต่อไป

      ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังอนุมัติการเข้าร่วมลงทุนในบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท และ Sinotech Engineering Consultants, Ltd เพื่อพัฒนาโครงการ Amata Taipei Smart City โดยทั้งสองฝ่ายจะจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ Amata Sino Development Co.,Ltd. จดทะเบียนในไทย มีทุนจดทะเบียน 75 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้น 80.1% คิดเป็นเงินลงทุน 60 ล้านบาท และ Sinotech Engineering Consultants, Ltd ถือหุ้น 19.99% ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการจัดตั้งบริษัทได้ในไตรมาส 4/63

ลักษณะธุรกิจของ AMATA
พัฒนานิคมอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีบริษัทในกลุ่มดำเนินธุรกิจด้านสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการหลังการขาย ทั้งน้ำประปา กระแสไฟฟ้า และจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh