ข่าวหุ้นล่าสุด

AGE ออกหุ้นกู้ 800 ลบ. อายุ 2 ปี ชูดอกเบี้ย 6.5% ขายรายใหญ่-สถาบัน

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -21 ต.ค. 64 10:21 น.

  AGE ออกหุ้นกู้ไม่เกิน 800 ล้านบาท อายุ 2 ปี ชูดอกเบี้ยสูง 6.50% ขายนักลงทุนสถาบัน/รายใหญ่ ช่วงวันที่ 23-25 พ.ย.64 มองธุรกิจยังสดใส หลังราคาถ่านหินยังทรงตัวระดับสูง

  นายพนม ควรสถาพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/64 ได้พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงิน ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และยังใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือใช้สำหรับการชำระคืนหนี้ของบริษัทฯ

  โดยได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/64 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ย.64 มีมูลค่าที่ออกและเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 800 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 6.50% อายุ 2 ปี เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

  ทั้งนี้ บริษัทมีการดำเนินธุรกิจที่เติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกปี จากการปรับกลยุทธ์ธุรกิจทั้งในประเทศ โดยการรุกทำตลาดการจำหน่ายถ่านหินเพิ่มขึ้น รวมทั้งการขยายธุรกิจให้บริการในส่วนของธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร และยังมีการขยายตลาดการจำหน่ายถ่านหินไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้น โดยไตรมาสที่ 4/64 เป็นช่วงไฮซีซั่นของตลาดถ่านหินโลก ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการนำเข้าถ่านหินมาจำหน่าย รวมกว่า 1.2-1.3 ล้านตัน จากยอดคำสั่งซื้อถ่านหินในมือ (Back log) ประมาณ 0.67 ล้านตัน ซึ่งเป็นการรองรับความต้องการใช้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศในช่วงฤดูหนาว

  ขณะเดียวกันราคาถ่านหินยังได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่รอบ 20 ปี ที่กว่า 250 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากราคาเคยสูงสุดที่ราว 190 เหรียญสหรัฐต่อตัน และคาดว่าราคาถ่านหินจะยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง จากความต้องการถ่านหินทั่วโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในประเทศจีน และ ประเทศอินเดียมีความต้องการถ่านหินเพื่อผลิตไฟฟ้ามากขึ้น และ ยังมีความต้องการเพิ่มขึ้นอีกในช่วงเดือนตุลาคม ที่เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวและความต้องการใช้ไฟฟ้าจะปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนถึงต้นปี 2565

  ขณะที่การให้บริการด้านโลจิสติกส์นั้น มีการขยายการให้บริการแบบครบวงจรมากขึ้น ภายหลังการเข้าไปบริหารจัดการท่าเรือเพิ่มอีก 3 ท่า และโกดังสินค้าอีก 5 หลัง ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสามารถรองรับการให้บริการเพิ่มขึ้นในส่วนของสินค้าการเกษตร ปูนซีเมนต์ ปุ๋ย และแร่เหล็ก ทำให้มีท่าเรือที่รองรับการให้บริการขนส่งทางน้ำรวมทั้งหมด 6 ท่า สามารถรองรับการขนส่งเพิ่มขึ้นเป็น 7 ล้านตันต่อปี จากปัจจุบันที่มีการขนส่งได้เพียง 4 ล้านตันต่อปี โดยมีจำนวนเรือลำเลียงเป็นของบริษัทฯ เอง 36 ลำ และยังมีรถบรรทุกที่พร้อมให้บริการถึง 86 คัน และจะทยอยซื้อเข้ามาก่อนสินปีนี้จนครบ 101 คัน

ลักษณะธุรกิจของ AGE
ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายถ่านหินสะอาด เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ และประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ ทั้งทางบกโดยเรือลำเลียงและทางน้ำโดยรถบรรทุก

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด