ข่าวหุ้นล่าสุด

MAKRO เคาะวันกำหนดรายชื่อผถห.ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น 23 พ.ย.นี้

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -28 ต.ค. 64 9:27: น.

   MAKRO เผยความคืบหน้าการขายหุ้นให้ปชช.ทั่วไป ชี้ยื่นแบบ 69-1 และหนังสือชี้ชวน พร้อมกันกับ CPALL - CPF ให้ก.ล.ต.แล้ว จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกขายไม่เกิน 2,270 ล้านหุ้น เคาะวันกำหนดรายชื่อผถห.ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้น 23 พ.ย.นี้ 

   บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ MAKRO เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่ MAKRO จะดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)  โดยที่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด หรือ CPH  และ บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด หรือ CPM  (CPH-CPM เป็นบ.ย่อยของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ) จะร่วมดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญที่ตนถืออยู่ในบริษัทฯ ด้วยบางส่วนพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)

   บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และร่างหนังสือชี้ชวน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) แล้วเมื่อวันที่ 27 ต.ค.64 โดย CPALL CPH และ CPM  ได้ยื่นแบบ 69-1 และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ไปพร้อมกันด้วย โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ  ได้ที่ www.sec.or.th

 สำหรับรายละเอียดการเสนอขายหุ้น มีดังนี้
   จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดที่จะมีการเสนอขายครั้งนี้  ไม่เกิน 2,270,000,000 หุ้น
    1) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายโดย MAKRO ไม่เกิน 1,362,000,000 หุ้น
   2) จำนวนหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่เสนอขายโดย CPALL ไม่เกิน 363,200,000 หุ้น
   3) จำนวนหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่เสนอขายโดย CPHไม่เกิน 363,200,000 หุ้น
   4) จำนวนหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่เสนอขายโดย CPM ไม่เกิน 181,600,000 หุ้น

   ทั้งนี้ กรณีที่ต้องมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน จำนวนหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่ผู้จัดสรรหุ้นส่วนเกินอาจขอยืมจาก CPALL มีจำนวนไม่เกิน 340,500,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 15% ของจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) เพื่อรองรับกรณีที่ต้องมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

    โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวมีมติให้วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Record Date) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นบางส่วนจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เป็นวันที่ 23 พ.ย.64

 ด้านรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญของ MAKRO ให้กับผู้ถือเดิมของบริษัทฯ MAKRO และ CPALL เป็นดังนี้
   (1) สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของ CPF (ยกเว้นกลุ่ม CPG ตามแบบ 56-1 ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ) จะได้รับจัดสรรใน อัตราส่วน 70 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ MAKRO ที่เสนอขายในคราวนี้

   (2) สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของ MAKRO (ยกเว้น CPALL บริษัทย่อยของ CPALL CPM และ CPH) จะได้รับจัดสรรในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญของ MAKRO ต่อ 1 หุ้นสามัญของ MAKRO ที่เสนอขายในคราวนี้

   (3) สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของ CPALL (ยกเว้นกลุ่ม CPG ตามแบบ 56-1 ประจำปี 2563 ของ CPALL) จะได้รับจัดสรรใน อัตราส่วน 15 หุ้นสามัญของ CPALL ต่อ 1 หุ้นสามัญของ MAKRO ที่เสนอขายในคราวนี้

ลักษณะธุรกิจของ MAKRO
ประกอบธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสด และบริการตนเอง ภายใต้ชื่อ แม็คโคร ในการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ได้แก่ กลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อย กลุ่มโฮเรก้า กลุ่มสถาบันต่างๆ และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจบริการ

 


เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด