ข่าวหุ้นล่าสุด

PTTEP ร่วม `เมอร์เมด` พัฒนาหุ่นยนต์-AI ให้บริการวิศวกรรมใต้ทะเล

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -18 ก.ย. 63 9:01: น.

  PTTEP ร่วมทุน 'เมอร์เมด' ตั้ง บ.ซีเควสต์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์สำหรับให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเลในเชิงพาณิชย์

  บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ว่า บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (บริษัทย่อยของ ปตท.สผ.) และ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์) ได้ร่วมกันจัดตั้ง บริษัท ซีเควสต์ จำกัด เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์สำหรับให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเลในเชิงพาณิชย์ แก่บริษัทนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติ และบริษัทด้านพลังงานทดแทนที่มี การดำเนินงานในทะเล ในภูมิภาคเอเชียและในภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก

  โดยมีทุนจดทะเบียน จำนวน 155 ล้านบาท และถือหุ้นในสัดส่วนที่เท่ากันที่ร้อยละ 50 โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในงานบริการวิศวกรรมการสำรวจ ตรวจสอบและซ่อมบำรุงใต้ทะเลที่ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งคาดว่าจะจดทะเบียนบริษัทเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2563

  การร่วมทุนดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทในการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ ผ่านการปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิผล เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัท ในระยะยาว

ลักษณะธุรกิจของ PTTEP
กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจขนส่งก๊าซทางท่อในต่างประเทศ และการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด