ข่าวหุ้นล่าสุด

TMB ตั้งโต๊ะซื้อTBANK จากรายย่อย 2.42 ล้านหุ้น ช่วง 9-13 ธ.ค.นี้

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -6 ธ.ค. 62 13:50 น.

  TMB จะซื้อหุ้นส่วนที่เหลือของ TBANK จากผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 2.42 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 0.04% ของหุ้นทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 27.55 บาท/หุ้น กำหนดระยะเวลารับซื้อ 9 ธ.ค.-13 ธ.ค.62

  ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ธนาคารฯ จะเริ่มการเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือในธนาคารธนชาตจากผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เหลือในจานวนไม่เกิน 2,423,773 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 0.04 ของหุ้นธนาคารธนชาต ในราคา 27.55 บาทต่อหุ้น (ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับราคาซื้อขายหุ้นเบื้องต้นที่ธนาคารฯ ได้ชาระให้แก่ทุนธนชาต และ BNS) ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวเป็นราคาซื้อขายหุ้นเบื้องต้น และเมื่อธนาคารฯ ทุนธนชาต และ BNS สามารถกาหนดราคาซื้อขายสุดท้ายได้แล้ว ธนาคารฯ จะดาเนินการดังนี้

  1. กรณีที่ราคาซื้อขายหุ้นเบื้องต้นต่ากว่าราคาสุดท้าย ธนาคารฯ จะจ่ายเงินส่วนต่างให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ขายหุ้นธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารฯ

  2. กรณีที่มูลค่าตามราคาซื้อขายหุ้นเบื้องต้นสูงกว่าราคาสุดท้าย ธนาคารฯ จะยกประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ขายหุ้นธนาคารธนชาตดังกล่าว

  ดังนั้น ธนาคารฯ จะดำเนินการเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือในธนาคารธนชาตจากผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกราย โดยมีระยะเวลารับซื้อหุ้นรวมทั้งหมด 4 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 (ยกเว้นวันหยุดธนาคารฯ) ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

  รายละเอียด คลิ๊ก

ลักษณะธุรกิจของ TMB
ดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบแก่ลูกค้า 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าเอสเอ็มอี และลูกค้ารายย่อย โดยมีกลุ่ม ไอเอ็นจี สถาบันการเงินของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับกระทรวงการคลัง

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด