ข่าวหุ้นล่าสุด

`เศรณี เพ็ญชาติ`ซื้อหุ้น UMI เพิ่ม 1.36% รวมถือ 10.39%

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -1 ต.ค. 63 9:35: น.

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (UMI) โดย นายเศรณี เพ็ญชาติ ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 1.3652% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 10.3925% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ลักษณะธุรกิจของ UMI
ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องโมเสก ตรา ยูเอ็มไอ กระเบื้องเซรามิกปูพื้น ดูราเกรส กระเบื้องเซรามิกบุผนัง ดูราเกรส ลีลา

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด