ข่าวหุ้นล่าสุด

RATCH เผยเบิกเงินกู้งวดแรกลงทุนโรงไฟฟ้าพลังลมYandin เครือรัฐออสเตรเลีย

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -11 ต.ค. 62 17:21 น.

  บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการซื้อหุ้นและหน่วยลงทุน เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม (Yandin) ว่า บริษัท เบิกเงินกู้งวดแรกตามสัญญาทางการเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ ในเครือรัฐออสเตรเลียแล้วเมื่อ 10 ต.ค. 62

  โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม (Yandin) ขนาดกำลังผลิต 214 เมกะวัตต์ (MW) ในเครือรัฐออสเตรเลีย ในสัดส่วน 70% โดย RATCH-Australia Corporation Pty Ltd (บริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทถือหุ้นทั้งจำนวน)

  ขณะนี้ โครงการประสบความสำเร็จในการเบิกเงินกู้งวดแรกตามสัญญาทางการเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ ในเครือรัฐออสเตรเลียเรียบร้อยแล้วเมื่อ 10 ต.ค. 62 โดยปัจจุบันงานก่อสร้างโครงการมีความก้าวหน้าตามแผนและคาดว่าจะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ตามกำหนดในเดือนกันยายน 63

ลักษณะธุรกิจของ RATCH
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง โดยลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทหลัก บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมค้าของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงหลักประเภทต่างๆ โครงการพลังงานทดแทน ตลอดจนธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานด้านอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไร

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด