ข่าวหุ้นล่าสุด

ตลท.ย้าย UAC จาก MAI เข้า SET ในหมวดปิโตรฯ มีผล 19 ก.พ.63

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -18 ก.พ. 63 10:10 น.

   ตลท.ประกาศย้าย UAC จาก MAI เข้า SET กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์  มีผล 19 ก.พ.63

   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงตลาดรองสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ ของ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC  ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2553 และต่อมา UAC ได้ยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯพิจารณาอนุมัติให้หลักทรัพย์ของ UAC ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) นั้น

   ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า UAC มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558

   ดังนั้น จึงเห็นควรกำหนดให้หลักทรัพย์จดทะเบียนของ UAC จำนวน 667,605,301 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 333,802,650.50 บาท ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)โดยจัดให้หุ้นสามัญอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์และใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า  UAC  เช่นเดิม ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

ลักษณะธุรกิจของ UAC
นำเข้า ขาย สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมัน โรงกลั่น และปิโตรเคมี โดยกลุ่มลูกค้าได้แก่ กลุ่มน้ำมัน ก๊าซ โรงกลั่นน้ำมันและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่น โรงงานอุตสาหกรรมโพลิเมอร์และพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภค รวมถึงการลงทุนในอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก และระบบสาธารณูปโภค

 


เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด