ข่าวหุ้นล่าสุด

คลัง เผย 8 เดือนปีงบ 63 รัฐบาลนำส่งรายได้ 1.47 ล้านลบ.

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -5 ส.ค. 63 15:35 น.

   กระทรวงการคลัง เผย 8 เดือนปีงบ 63 รัฐบาลนำส่งรายได้เข้าคลัง 1.47 ล้านลบ. - เบิกจ่าย2.20 ล้านลบ. - กู้เงินชดเชยขาดดุล 3.92 แสนลบ. ส่งผลให้เงินคงคลังสิ้น พ.ค.อยู่ที่  2.65 แสนลบ.

 
   นายลวรณ  แสงสนิท ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 63 (ต.ค.62 - พ.ค.63) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 1,470,740 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 2,209,125 ล้านบาท และรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 392,442 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือน พ.ค.63 มีจำนวนทั้งสิ้น 265,565 ล้านบาท

ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563

(ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563)

                                                                                                                                                                                   หน่วย: ล้านบาท

 

8 เดือนแรก

เปรียบเทียบ

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ2562

จำนวน

ร้อยละ

1. รายได้

1,470,740

1,561,283

(90,543)

(5.8)

2. รายจ่าย (2.1 + 2.2)

2,209,125

2,128,441

80,684

3.8

   2.1 รายจ่ายปีปัจจุบัน

2,042,965

1,935,420

107,545

5.6

   2.2 รายจ่ายปีก่อน

166,160

193,021

(26,861)

(13.9)

3. ดุลเงินงบประมาณ

(738,385)

(567,158)

(171,227)

(30.2)

4. ดุลเงินนอกงบประมาณ

98,553

(22,895)

121,448

530.5

5. ดุลเงินสดก่อนกู้ (3+4)

(639,832)

(590,053)

(49,779)

(8.4)

6. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล

392,442

275,879

116,563

42.3

7. ดุลเงินสดหลังกู้ (5+6)

(247,390)

(314,174)

66,784

21.3

8. เงินคงคลังต้นงวด

512,955

633,436

(120,481)

(19.0)

9. เงินคงคลังปลายงวด

265,565

319,262

(53,697)

(16.8)

          หมายเหตุ: ตัวเลขเบื้องต้น ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

        ที่มา: กรมบัญชีกลาง และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
          โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3558

 

 


เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด