ข่าวหุ้นล่าสุด

PTTGC แต่งตั้ง `คงกระพัน อินทรแจ้ง` นั่ง CEO มีผล 1 ต.ค.62

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -19 มิ.ย. 62 8:46: น.

   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ว่า  บอร์ดได้แต่งตั้ง "คงกระพัน อินทรแจ้ง" นั่ง CEO แทน "สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์" ที่จะเกษียณอายุการทำงานพร้อมให้ "ปฏิภาณ สุคนธมาน" นั่งผู้จัดการใหญ่
    
   - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้
   1. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น  ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข กรรมการที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 และให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการคณะกรรมการ แทน นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ที่จะเกษียณอายุการทำงานในวันที่ 30 กันยายน 2562  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
   2. นายปฏิภาณ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ และให้รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562เป็นต้นไป
 

ลักษณะธุรกิจของ PTTGC
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTT Global Chemical Public Company Limited) เกิดจากการควบบริษัทระหว่าง บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTCH) และ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) (PTTAR) โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 เพื่อก้าวขึ้นเป็นแกนนำของธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท.

เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด