ข่าวหุ้นล่าสุด

SRIPANWA อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลจาก DSI หลังอ้างที่ดินส่อผิดกฎหมาย

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -27 ก.ย. 64 13:07 น.

  SRIPANWA ยันโครงการศรีพันวายังเปิดให้บริการตามปกติ และอยู่ระหว่างติดตามข้อมูลที่ดินที่ดีเอสไอ อ้างว่าตรวจสอบแล้วพบว่าออกเอกสารสิทธิที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ยันที่ผ่านมาที่ดินในโครงการศรีพันวาได้ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานราชที่เกี่ยวข้องว่าถูกต้องตามกฎหมาย

  บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด (“CIRM”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา หรือ SRIPANWA แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า จากที่มีข่าวว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) แจ้งผลการดาเนินการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิในโครงการศรีพันวาต่อเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ก.ย.64 เป็นเอกสารสิทธิที่ดินจำนวน 8 แปลง และไม่มีเอกสารสิทธิจำนวน 1 แปลง ซึ่งไม่ได้ระบุเลขที่ เอกสารสิทธิ โดยใช้วิธี อ่าน แปล ตีความ และวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศแล้ว สรุปผลการตรวจสอบว่า อาจเป็นการออกเอกสารสิทธิที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และส่งผล การดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไปนั้น

  CIRM ชี้แจงว่าเป็นเรื่องที่ดีเอสไอ แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ที่ร้องขอให้ตรวจสอบได้ทราบ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นเพียงการพิจารณาและความเห็นของดีเอสไอในเบื้องต้น ยังไม่ใช่การสรุปและตัดสินว่ามีบุคคลใด ได้กระทาผิดในเรื่องใด หรือข้อกฎหมายใดๆอีกทั้ง ยังไม่ได้มีการระบุว่า ที่ดินที่อ้างถึงเป็นที่ดินในส่วนที่กองทรัสต์ SRIPANWA เข้าลงทุนหรือไม่และการสืบสวนดังกล่าวยังไม่ใช่คดีความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษที่จะต้องดาเนินการใดๆ ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ต่อไป กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้พิจารณายุติเรื่องการสอบสวน และส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  ทั้งนี้บริษัทในฐานะผู้พัฒนาโครงการศรีพันวา อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอทราบข้อมูลที่ดินที่ถูกกล่าวอ้างถึง หลังจากได้ข้อมูลที่ชัดเจน กองทรัสต์ SRIPANWA จะแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ถือหน่วยทราบต่อไป

  อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือน ก.ย.-ต.ค.63 เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมที่ดิน กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ปลัดจังหวัดภูเก็ต และตัวแทนที่ดินภูเก็ตได้เข้าสำรวจโครงการศรีพันวาและตรวจสอบเอกสารสิทธิทั้งหมดและได้ให้การยืนยันต่อสาธารณชนและรวมถึงเข้าชี้แจงและยืนยันต่อคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎรว่า เอกสารสิทธิในโครงการศรีพันวา ออกมาโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งยังมีการครอบครองโดยประชาชนและเปลี่ยนมือมาหลายรายก่อนมาถึงบริษัท

  และโครงการศรีพันวาไม่ได้ตั้งอยู่ในที่ดินของรัฐทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นที่ดินในเขตป่าไม้หรืออุทยานแห่งชาติ หรือที่ราชพัสดุ ตลอดจนไม่ทับซ้อนกับที่ดินหน่วยงานใด และ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เข้าตรวจสอบและแถลงข่าวจากการเข้าสารวจโครงการในช่วงเดียวกันว่า ที่ดินดังกล่าวไม่ได้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้ถาวรป่าชายเลนและอุทยานแห่งชาติเช่นกัน

  กองทรัสต์ SRIPANWA ขอเรียนยืนยันว่า ปัจจุบันโครงการศรีพันวายังเปิดดำเนินการตามปกติและไม่ได้รับผลกระทบใด โดยจะติดตามและประเมินข้อมูล อย่างใกล้ชิด และให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวอย่างเต็มที่

ลักษณะธุรกิจของ SRIPANWA
ลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และระบบสาธารณูปโภคของโครงการโรงแรมศรีพันวา ประกอบด้วย ที่ดิน 27 ไร่ อาคารบ้านพักแบบวิลล่า 39 หลัง อาคารโรงแรม 30 ห้อง เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 7 ห้อง และอาคารส่วนกลางที่ใช้ในโครงการโรงแรมศรีพันวา

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด