ข่าวหุ้นล่าสุด

ก.ล.ต.เผย ก.พาณิชย์ไม่รับจดทะเบียนบอร์ดใหม่ EARTH เหตุมีลักษณะต้องห้าม

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -15 มี.ค. 62 8:31: น.

  ก.ล.ต.เผยกระทรวงพาณิชย์ยังไม่ได้รับจดทะเบียนบุคคล 11 รายเข้าเป็นกรรมการ EARTH เหตุถือเป็นบุคคลมีลักษณะต้องห้าม จากถูกกล่าวโทษเข้าข่ายขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท แม้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติบุคคลดังกล่าวกลับมาเป็นกรรมการและผู้บริหาร

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระบุผ่านเอกสารเผยแพร่ว่า ตามที่ปรากฏว่า บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH ได้เผยแพร่มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มวาระพิเศษ และมีมติอนุมัติให้กรรมการชุดเดิมจำนวน 11 กลับมาเป็นกรรมการและบริหารงานของบริษัทนั้น

  สำนักงานขอเรียนว่า บุคคลทั้ง 11 ราย เป็นบุคคลที่ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน) กล่าวโทษและโดยผลของกฎหมายบุคคลที่ถูกกล่าวโทษเข้าข่ายขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก็ยังไม่ได้จดทะเบียนรับบุคคลดังกล่าวเข้าเป็นกรรมการ

  ทั้งนี้ สำนักงานได้แจ้งการมีลักษณะต้องห้ามของบุคคลดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว การใดที่บุคคลที่ถูกสำนักงานกล่าวโทษและต้องพ้นจากตำแหน่งข้างต้นกระทำไปย่อมไม่มีผลผูกพันบริษัทแต่อย่างใด

  อนึ่ง ผู้ลงทุนสามารถเข้าไปดูข้อมูลการกล่าวโทษของบุคคลดังกล่าวได้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Enforce

 

ลักษณะธุรกิจของ EARTH
ผลิต จัดซื้อ และจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด