ข่าวหุ้นล่าสุด

GULF วางงบลงทุน 3 หมื่นลบ. ลุยสร้างแหลมฉบังเฟส 3-เริ่มบุ๊ครายได้ปี 68

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -25 พ.ย. 64 12:10 น.

  GULF วางงบลงทุน 3 หมื่นล้านบาท ลุยโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 พร้อมเริ่มบุ๊ครายได้ในปี 68 คาดใช้เวลาคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 10 ปี จากสัญญาทั้งหมด 35 ปี

  นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยภายใน "พิธีลงนามสัญญาและแถลงข่าวร่วมทุนโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F" ว่า โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F จังหวัดชลบุรี คาดว่าจะใช้งบลงทุนในส่วนของการพัฒนาโครงสร้างหน้าท่า จำนวน 30,000 ล้านบาท โดยเงินลงทุน มาจากเงินกู้ประมาณ 60-70% หรือราว 21,000 ล้านบาท และใช้เงินทุนของบริษัทร่วมทุนราว 30% หรือประมาณ 8,000-9,000 ล้านบาท เบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในช่วงปี 66 เนื่องจากต้องรอให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยถมทะเลในพื้นที่ให้แล้วเสร็จก่อน

  ล่าสุดบริษัท จีพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด (GPC) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง GULF ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 40% ร่วมกับบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด หรือ PTT TANK บริษัทย่อยของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT และ บริษัท เชค โอเวอร์ซี อินฟราสตรัคเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (CHEC OVERSEA) ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 30% และ 30% ตามลำดับ ได้ดำเนินการลงนามสัญญาร่วมลงทุนกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  ทั้งนี้โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 2 เฟส คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างท่าเรือ F1 (เฟสแรก) ได้ในช่วงปี 66 และสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 68 ซึ่งจะรองรับปริมาณการขนส่งได้ประมาณ 2 ล้านทียูต่อปี และส่วนท่าเทียบเรือ F2 (เฟส2) จะแล้วเสร็จภายในปี 72 รองรับปริมาณการขนส่งได้เพิ่มเติมอีกราว 2 ล้านทียูต่อปี เมื่อทั้ง 2 เฟสแล้วเสร็จจะทำให้ท่าเรือแหลมฉบังสามารถรองรับความจุตู้สินค้าเป็น 18 ล้านตู้ต่อปี จากปัจจุบันที่อยู่ราว 11 ล้านตู้ต่อปี ช่วยรับการขยายตัวของปริมาณเรือขนส่งสินค้าทางทะเลที่เพิ่มมากขึ้น และยกระดับประเทศไทยให้เป็นประตูการค้าเชื่อมภูมิภาคเอเซียไปสู่ระดับโลก

  บริษัทคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการดังกล่าวเข้ามาตั้งแต่ช่วงปี 68 ซึ่งในส่วนของเฟสแรกคาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปี และหากรวมทั้ง 2 เฟสรวมกันคาดว่าจะมีรายได้เข้ามาใน GPC ประมาณ 8,000 ล้านบาท ภายในปี 72 เป็นต้นไป ในส่วนของบริษัทคาดว่าจะบันทึกรายได้เข้ามาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ประมาณ 40% อย่างไรก็ตามบริษัทคาดว่าโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 จะสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 10 ปี จากระยะเวลาร่วมลงทุนทั้งหมด 35 ปี

 

ลักษณะธุรกิจของ GULF
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการจัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ การลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 
รายงาน    ปริวัฒน์ หินพลอย 
เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด