ข่าวหุ้นล่าสุด

TISCO รุกประกันสุขภาพควบลงทุน เล็งเพิ่มที่ปรึกษาครบทุกสาขาในปี 64

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -30 ก.ย. 63 12:27 น.

  TISCO รุกเป็นที่ปรึกษาด้านประกันสุขภาพ ควบคู่การลงทุน ชี้เป็นความเสี่ยงทางการเงิน หากขาดการวางแผนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาว ตั้งเป้ามีพนักงานให้ความรู้ด้านสุขภาพครอบคลุมทุกสาขาธนาคารในปี 64

   นายพิชา รัตนธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจธนบดี ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ TISCO เปิดเผยว่า ธนาคารเปิดให้บริการคำแนะนำด้านประกันสุขภาพ (Health Protection Advisory) ระยะที่ 2 ควบคู่กับการเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน โดยมีเป้าหมายเป็นผู้ให้คำแนะนำทางการเงินแก่ลูกค้าแบบ Holistic Adivisor โดยตั้งเป้ามีพนักงานที่ให้บริการด้านดังกล่าวครอบคลุมทุกสาขาธนาคารในปี 64

   สำหรับจุดประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากพบว่า คนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความสำคัญของการวางแผนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาว ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงทางการเงินอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงในช่วงหลังเกษียณโดยไม่มีประกันสุขภาพ ก็อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

   ขณะเดียวกัน ยังพบว่า บางรายแม้มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพแล้ว แต่ไม่ได้ศึกษารายละเอียดข้อจำกัดต่างๆ ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากกรมธรรม์ได้อย่างเต็มที่เมื่อเจ็บป่วยหรือโรคร้าย เป็นต้น

   “หลายครั้งคนที่มีกรมธรรม์อาจไม่ได้ศึกษาเงื่อนไขและข้อจำกัดของกรมธรรม์อย่างจริงจัง สุดท้ายกรมธรรม์ที่ซื้อไปอาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริง และกว่าจะรู้ตัวก็เกิดโรคร้ายขึ้นแล้ว จากนี้ไปทิสโก้จะใช้ความเชี่ยวชาญของเราช่วยให้คำแนะนำ รณรงค์ให้เห็นความสำคัญตรงนี้อย่างจริงจัง ภายใต้ธีม Change and Choose หรือ Life is Change. Choose Wisely”นายพิชา กล่าว

   นายณัฐกฤติ เหล่าทวีทรัพย์ หัวหน้าที่ปรึกษาการลงทุน ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ TISCO กล่าวว่า สำหรับวิธีการเลือกประกันสุขภาพให้ได้ประโยชน์นั้น ไม่ควรพิจารณาจากค่าเบี้ยประกันเป็นตัวตั้ง แต่ควรพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบ ประกอบด้วย 1.วงเงินความคุ้มครอง ควรมีความคุ้มครองขั้นต่ำ 3-5 ล้านบาท เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายการารักษาพยาบาลทั้งโรคทั่วไปและโรคร้ายแรง และสามารถรักษาในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำได้

   สำหรับการคุ้มครองนั้นแบ่งเป็น 2 แบบ คือ ทั้งแบบเหมาจ่ายต่อปี เป็นแบบกระกันที่ค่าใช้จ่ายจะนำไปหักออกจากวงเงินความคุ้มครองต่อปี เมื่อมีการเบิกเคลมค่ารักษาพยาบาล เหมาะกับผู้ที่ต้องการทำประกันสุขภาพเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยเรื้อรังจากโรคเดียวกันที่มีค่าใช้จ่ายสูงและต้องใช้ระยะเวลารักษานาน

   ส่วนอีกประเภท คือ แบบเหมาจ่ายต่อครั้ง รูปแบบนี้จะกำหนดวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อครั้งในการเข้ารับการรักษา แต่ไม่จำกัดวงเงินต่อปี เหมาะกับผู้ที่ต้องการปิดความเสี่ยงค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยบ่อยครั้ง หรือ หลายโรคที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกันภายในปีกรมธรรม์เดียวกัน

   2.ค่าห้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ถ้าต้องการให้ครอบคลุมคุณภาพการรักษาพยาบาลระดับโรงพยาบาลเอกชนก็ควรเลือกแผนประกันสุขภาพที่มีค่าห้องผู้ป่วยปกติต่อวันอย่างน้อย 8,000-10,000 บาทขึ้นไป และควรเผื่อในส่วนของการรักษาตัวในห้องงผู้ป่วยฉุกเฉิน (ICU) ด้วย

   3.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีสวัสดิการบริษัทจำเป็นต้องมีความคุ้มครองส่วนนี้อย่างยิ่ง
 
   4.ลักษณะสัญญาการต่ออายุความคุ้มครองแบบปีต่อปี ควรเลือกทำประกันที่การันตีการต่ออายุ เพื่อเป็นหลักประกันว่าการรักษาจะมีความต่อเนื่องและสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้จนกว่าจะหายเป็นปกติ

   5.อายุสูงสุด ที่บริษัทจะต่ออายุกรมธรรม์ เพราะหลักเกษียณเป็นช่วงที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากกว่าก่อนเกษียณ ดังนั้นจึงแนะนำว่าควรเลือกแบบประกันที่สามารถต่ออายุได้เทียบเท่ากับอายุขัยเฉลี่ยของคนไทยหรือประมาณ 80 ปีเป็นอย่างน้อย

   6.การเลือกบริษัทประกัน ควรเลือกบริษัทที่มีประวัติการดำเนินกิจการที่มั่นคงและน่าเชื่อถือ มีระบบการเคลมสินไหมที่ไม่ยุ่งยากจนเกินไป


                          

ลักษณะธุรกิจของ TISCO
บริษัทประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ โดยมีธนาคารทิสโก้เป็นหลัก ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ปัจจุบันให้บริการทางด้านการเงินอันประกอบด้วย บริการสินเชื่อลูกค้ารายย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริการสินเชื่อพาณิชย์ธนกิจ บริการเงินฝากรายย่อย บริการลูกค้าธนบดีธนกิจ บริการตัวแทนขายประกันผ่านธนาคาร บริการจัดการการเงิน และบริการคัสโตเดียน

 
รายงาน    ภัทราภรณ์ เกียรตินันท์ 
เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด