ข่าวหุ้นล่าสุด

CPN พร้อมลงทุน CPNREIT สร้างความเชื่อมั่นนลท.หลังเลื่อนขายจากโควิด

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -19 ม.ค. 64 8:45: น.

  CPN พร้อมเข้าลงทุนในหน่วยทรัสต์ CPNREIT และพร้อมจองซื้อเกินสิทธิ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน และสนับสนุนการเสนอขายหน่วยลงทุนให้ประสบความสำเร็จ หลังจากได้เลื่อนการเสนอขายจากผลกระทบโควิด-19

  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) ที่จะออกและเสนอขาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนให้การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ดังกล่าวประสบความสำเร็จ

        โดยบริษัทฯจะจองซื้อหน่วยทรัสต์อย่างน้อยตามสิทธิที่ได้รับการจัดสรรของตนในฐานะที่เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม และประสงค์จะให้บริษัทฯเข้าจองซื้อหน่วยทรัสต์ในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ CPNREITและทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์ ( GLANDRT ) ตลอดจนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ลงทุนรายอื่น ๆ

  ทั้งนี้ เมื่อ ก.พ. 63 กองทุน CPNREIT แจ้งการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ จำนวน 665,618,888 หน่วย แบ่งเป็นเสนอขายให้ประชาชนทั่วไป 166,401,135 หน่วย และ ผู้ถือหน่วยเดิมของกองทุน/ทรัสต์ จำนวน 499,216,865 อัตราจัดสรร 4.4319 หน่วยเดิม: 1หน่วยใหม่ ในรคาจองซื้อ 32 บาท โดย และได้เลื่อนการเสนอขายเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-19

ลักษณะธุรกิจของ CPN
พัฒนาและให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ และประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องและส่งเสริมการประกอบธุรกิจศูนย์การค้า เช่น อาคารสำนักงาน โรงแรม ที่พักอาศัย และศูนย์อาหาร รวมถึงการลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (CPNCG) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (CPNREIT) และเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมฯ และกองทรัสต์ฯ

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด