ข่าวหุ้นล่าสุด

STEC อนุมัติขายหุ้น `หมอชิตแลนด์` ให้ BTS เป็นเงิน 4,450 ลบ.

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -22 ต.ค. 63 17:27 น.

  บอร์ด STEC อนุมัติให้บริษัทเข้าทำสัญญา ขายหุ้น 'หมอชิตแลนด์' ให้ BTS รวมเป็นเงิน 4,450 ล้านบาท นำเงินเพิ่มสภาพคล่อง ภายใต้สถานการณ์การเกิดโรคระบาด โควิด -19

  บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้ บริษัทฯเข้าผูกพันตามสิทธิหน้าที่และความรับผิดในการเข้าทำสัญญาขายหุ้นสามัญของบริษัท หมอชิตแลนด์ จำกัด จำนวน 29,550,000 หุ้น โดย มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 27.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท หมอชิตแลนด์ จำกัด รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 4,450,000,000 บาท ให้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS

  โดยบริษัท หมอชิตแลนด์ จำกัด เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวโดยถูกต้องตามกฎหมายซึ่งมีที่ดินจำนวน 63 แปลง ตั้งอยู่ที่ตำบลจอมพล อำเภอจตุจักร กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดินรวมประมาณ 11 ไร่ 0 งาน 40.7 ตารางวา (มีงานก่อสร้างบนที่ดินดังกล่าวตามสัญญาว่าจ้างระหว่าง บริษัท หมอชิตแลนด์ จำกัด ผู้ว่าจ้าง กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง) โดยผู้ซื้อไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วโดยไม่มีการคัดค้าน เห็นว่าการขายหุ้นสามัญของบริษัท หมอชิตแลนด์ จำกัด ภายใต้สถานการณ์การเกิดโรคระบาด โควิด -19 จะทำให้บริษัทฯได้รับเงินสดเพื่อเพิ่มสภาพคล่องโดยนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ รายการจึงมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ลักษณะธุรกิจของ STEC
ธุรกิจก่อสร้างงานทุกประเภททั้งงานโยธาและ งานเครื่องกล เช่น งานด้านระบบสาธารณูปโภค งานด้านอาคาร งานด้านพลังงาน งานด้านอุตสาหกรรม และ งานด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด