efinancethai

ข่าวหุ้นล่าสุด

ปิดตลาด TFEX วันที่ 12 มิ.ย. 67 สินค้า SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งตลาด 162,715 สัญญา

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -12 มิ.ย. 67 17:20 น.

 

ปิดตลาด TFEX วันที่ 12 มิ.ย. 67 รายละเอียดดังนี้
         
SET50 Index Futures (2 สัญญาที่มีการซื้อขายสูงสุด)
สัญญา ปิด ราคาที่ใช้ชำระราคา เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
S50M24 811.70 0.00 4.40 141,867
S50U24 808.20 0.00 4.00 14,542
ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งหมด 162,715 สัญญา
         
Sector Index Futures (สัญญาที่มีการซื้อขายสูงสุด)
สัญญา ปิด ราคาที่ใช้ชำระราคา เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
- - - - -
ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งหมด - สัญญา
         
SET50 Index Options
Call Options (สัญญาที่มีการซื้อขายสูงสุด )
สัญญา ปิด ราคาที่ใช้ชำระราคา เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
S50M24C825 3.20 0.00 0.40 1,059
ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งหมด 3,028 สัญญา
Put Options (สัญญาที่มีการซื้อขายสูงสุด )
สัญญา ปิด ราคาที่ใช้ชำระราคา เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
S50M24P800 4.30 0.00 -2.00 1,633
ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งหมด 4,693 สัญญา
         
Single Stock Futures (สัญญาที่มีการซื้อขายสูงสุด)
สัญญา ปิด ราคาที่ใช้ชำระราคา เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
TTAU24 7.39 0.00 -0.56 678
ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งหมด 7,172 สัญญา
         
Interest Rate Futures
3M BIBOR Futures (สัญญาที่มีการซื้อขายสูงสุด)
สัญญา ปิด ราคาที่ใช้ชำระราคา เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
- - - - -
ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งหมด - สัญญา
5Y Gov Bond Futures (สัญญาที่มีการซื้อขายสูงสุด)
สัญญา ปิด ราคาที่ใช้ชำระราคา เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
- - - - -
ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งหมด - สัญญา
         
USD Futures (สัญญาที่มีการซื้อขายสูงสุด )
สัญญา ปิด ราคาที่ใช้ชำระราคา เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
USDM24 36.62 0.00 -0.06 17,142
ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งหมด 43,412 สัญญา
         
Gold Futures (สัญญาที่มีการซื้อขายสูงสุด )
สัญญา ปิด ราคาที่ใช้ชำระราคา เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
GFM24 40,440.00 0.00 130.00 36
ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งหมด 62 สัญญา
         
Mini Gold Futures (สัญญาที่มีการซื้อขายสูงสุด )
สัญญา ปิด ราคาที่ใช้ชำระราคา เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
GF10M24 40,410.00 0.00 80.00 1,079
ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งหมด 1,484 สัญญา
         
Brent Crude Oil Futures (สัญญาที่มีการซื้อขายสูงสุด )
สัญญา ปิด ราคาที่ใช้ชำระราคา เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
- - - - -
ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งหมด - สัญญา
         
         
หมายเหตุ :
มกราคม(F) กุมภาพันธ์(G) มีนาคม(H)
เมษายน(J) พฤษภาคม(K) มิถุนายน(M)
กรกฎาคม(N) สิงหาคม(Q) กันยายน(U)
ตุลาคม(V) พฤศจิกายน(X) และธันวาคม(Z)
         
         
ตารางสรุปการซื้อขาย TFEX คลิกที่นี่

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh