ข่าวหุ้นล่าสุด

`วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์` ขายหุ้น WP ออก 1.54% เหลือถือ 4.01%

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -17 มิ.ย. 62 9:14: น.

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ (WP) โดย นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 13/06/2562 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.54% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ลักษณะธุรกิจของ WP
ธุรกิจจัดหา จำหน่ายและขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas : LPG)

เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด