ข่าวหุ้นล่าสุด

IVL เผยบ.ย่อยออกหุ้นกู้ 300 ล้านดอลลาร์ ให้นลท.สถาบัน

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -13 ก.ย. 62 8:03: น.

   นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่ เลขานุการบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL เปิดเผยว่า บ.ย่อย "อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส" ได้ออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ให้นลท.สถาบัน จำนวนเงินรวม 300 ล้านดอลลาร์ เตรียมนำเงินไปรีไฟแนนซ์ - กิจการทั่วไปของบริษัท

   - บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ (Senior Unsecured Bonds) ให้แก่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศ จำนวนเงินรวม 300 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  โดยหุ้นกู้ดังกล่าวไม่มีการจัดอันดับเครดิตและได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ซึ่งการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกุ้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ
   - นอกจากนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการค้าประกันโดยบริษัท ซึ่งมีอายุ 5 ปี ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.375 ต่อปี
   - เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน การ รีไฟแนนซ์ และ/หรือใช้ในกิจการทั่วไปของบริษัท
 

ลักษณะธุรกิจของ IVL
ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีแบบครบวงจร ซึ่งผลิตและจำหน่าย Ethylene Oxide และ Ethylene Glycol (“EO&EG”) Purified Terephthalic Acid (“PTA”) Polyethylene Terephthalate (“PET”) เส้นใยและเส้นด้าย โพลีเอสเตอร์ (Polyester Fiber and Yarn) และเส้นใยจากขนสัตว์ (Wool)

เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด