ข่าวหุ้นล่าสุด

MINT ยันพร้อมจ่ายคืนหุ้นกู้-เร่งบริหารจัดการโครงสร้างการเงิน

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -2 มิ.ย. 63 16:16 น.

   MINT ยันพร้อมจ่ายคืนหุ้นกู้อย่างเคร่งครัด  ขณะที่ผู้ถือหุ้นไฟเขียวแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับหน้าที่การดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ (Covenant Waiver) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ไตรมาส 3/63 เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารจัดการโครงสร้างการเงิน  

  มร. ไบรอัน เดลานี่ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT กล่าวว่า บริษัท กำลังบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถเพื่อลดทอนผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ล่าสุดทางบริษัทได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้ในการแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับหน้าที่การดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ (Covenant Waiver) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ใน 3 ไตรมาสต่อจากนี้ (ตั้งแต่ไตรมาส 2 ถึง ไตรมาส 4 ของปีนี้)

  การอนุมัตินี้จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินให้กับบริษัทและเพื่อไม่ให้บริษัทผิดข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงินภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ

  “การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นดี บริษัทรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีความเข้าใจต่อนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี” นายไบรอันกล่าว

  การแก้ไขข้อกำหนดดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินของบริษัทนอกเหนือจากแผนกลยุทธ์การระดมทุนระยะยาวแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทที่ได้ประกาศไปแล้ว แผนการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกอบไปด้วย การออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน (Perpetual Bonds) การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนโดยการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offerings) และการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrants)

  ในปัจจุบันบริษัทมีสภาพคล่องที่ดี โดย ณ สิ้นเดือนเมษายน บริษัทมีเงินสดในมือจำนวน 2.2 หมื่นล้านบาท และวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้ใช้อีกจำนวน 3.6 หมื่นล้านบาท นอกเหนือจากนี้เมื่อรวมกับการเพิ่มทุนที่กำลังจะเกิดขึ้น จะทำให้บริษัทมีทรัพยากรทางการเงินที่เพียงพอสำหรับการเติบโตของธุรกิจในอีก 3 ปีข้างหน้า

  นายไบรอัน ให้ความมั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีความจำเป็นที่ต้องกังวลใจใดๆต่อการแก้ไขข้อกำหนดการดำรงอัตราส่วนทางการเงินในครั้งนี้ โดยบริษัทจะรักษาระเบียบวินัยทางการเงินอย่างสม่ำเสมอในทุกๆสถานการณ์ รวมไปถึงการจ่ายดอกเบี้ยและการจ่ายคืนเงินต้นของผู้ถือหุ้นกู้อย่างเคร่งครัด

ลักษณะธุรกิจของ MINT
เป็นผู้ดำเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา และให้เช่าศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบันเทิงและธุรกิจจัดจำหน่าย

 
รายงาน    กรณัช พลอยสวาท 
เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด