ข่าวหุ้นล่าสุด

ข่าวด่วน


 
ข่าวนี้ที่ 1 : นายกฯประกาศเคอร์ฟิวทั่วไทย 4 ทุ่ม-ตี 4 กูรูมองเป็นบวกต่อหุ้น 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -3 เม.ย. 63 7:27: น.

 

   นายกฯ ประกาศเคอร์ฟิวทั่วราชอาณาจักร ห้ามออกจากบ้าน 22.00-04.00 น. ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.นี้ เป็นต้นไป พร้อมสั่งการให้ทำความเข้าใจทุกช่องทาง เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน เตรียมยกระดับข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ด้านโบรกฯมองเคอร์ฟิว ดีต่อตลาดหุ้นระยะสั้น จับตาข้อกำหนดที่เข้มขึ้น

*** ประกาศ 'เคอร์ฟิว' ห้ามออกจากบ้าน 4 ทุ่ม-ตี 4 เริ่ม 3 เม.ย.นี้
    
    พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทำงานด้วยความช่วยเหลือกัน ไม่ขัดแย้ง และเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในทุกมาตรการ
    สำหรับในการประชุมครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีแจ้งเรื่องการยกระดับมาตรการในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติม โดยกำหนดเคอร์ฟิวทั่วประเทศระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายนนี้เป็นต้นไป
    ทั้งนี้ ยกเว้นผู้มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทาง ได้แก่ บุคคลากรทางการแพทย์ การขนส่งเวชภัณฑ์ การขนส่งผู้ป่วย การขนส่งด้านพลังงาน และการขนย้ายประชาชนสู่พื้นที่ควบคุม เป็นต้น

*** สั่งการให้ทำความเข้าใจทุกช่องทาง สร้างความมั่นใจให้ประชาชน
   
    นอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ ได้หารือ และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามาตรการรองรับทางเศรษฐกิจโดยต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน ครบถ้วน เช่น ตราสารหุ้น การบรรเทาหนี้ การดำเนินการระบบภาษี ลดภาษี เมื่อสถานการณ์ยุติ ต้องมีมาตรการเพื่อการฟื้นฟู ด้านการลงทุนต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ทั้งนี้ การดำเนินการในส่วนของงบประมาณ ต้องเป็นการพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งค่อนข้างมีขั้นตอน ละเอียด และต้องใช้เวลา
     ด้านสินค้าทางการแพทย์ เตียง หน้ากาก N95 ชุด PPE นายกรัฐมนตรีสั่งการให้จัดหาให้เพียงพอต่อความต้องการ และส่วนการนำเข้าสินค้าทางการแพทย์ มีขั้นตอนในการดำเนินการ แต่เรื่องภาษีนำเข้าได้รับการแก้ไขแล้ว การจะซื้อสินค้าผ่านระบบ G to G เช่น กับประเทศจีน มีขั้นตอนที่ประเทศจีนจะต้องรับรองบริษัทจึงจะผ่านระบบได้ จึงเป็นส่วนที่ต้องทำความเข้าใจกับสังคม ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าได้ดำเนินการร่วมการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บริหารจัดการด้านการขนส่ง และกระจายหน้ากากอนามัยผ่านระบบการสื่อสาร เพื่อหน้ากากอนามัยถึงปลายทางโดยเรียบร้อย

    พลเอกประยุทธ์ ยังได้ขอให้ทุกหน่วยงานทำความเข้าใจกับประชาชน ในการดำเนินการส่วนหนึ่งส่วนใด มีกฎระเบียบ ขั้นตอน รายละเอียดปลีกย่อย ที่ต้องร่วมพิจารณา เพราอาจเกิดผลกระทบต่อส่วนรวมได้ จึงขอให้ทุกหน่วยงานสร้างความเข้าใจกับประชาชน ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารของรัฐ เช่น เพจไทยคู่ฟ้า ไม่ให้เกิดการบิดเบือน เป็นประเด็นทาง Social Media ในส่วนของผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาล ยังรวมกลุ่ม นั่งดื่ม ขอให้หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายพิจารณาลงโทษอย่างจริงจัง เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด

    ด้านการเดินทางเข้าประเทศไทยนั้น ได้สั่งการให้ชะลอการเดินทางจากต่างประเทศจนถึง 15 เมษายน เพื่อเตรียมพื้นที่ State Quarantine และเพื่อให้ทุกคนผ่านการประเมินทางสุขภาพอย่างครบถ้วน ในการเดินทางผู้เดินทางต้องมีเอกสารกรอกข้อมูลการเข้าประเทศ ผ่านการประเมินสุขภาพ มีเอกสาร fit to fly และสั่งการให้ ศบค. นำข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผนให้ถี่ถ้วน เพราะเมื่อเดินทางเข้าประเทศมาแล้ว จะต้องหามาตรการมาควบคุมให้รัดกุม แก้ปัญหาบุคคลเสี่ยงที่หายไประหว่างเดินทางไปยังสถานที่ Quarantine หรือที่พัก

    ส่วนการกลับประเทศไทยของกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ขอให้ชะลอตามที่แจ้งข้างต้น และพิจารณาพื้นที่รองรับการทำ State Quarantine สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศตรวจสอบไปยังต้นทางการเดินทางว่ามีนักเรียนจำนวนเท่าไหร่ จัดให้ทะยอยกลับ เพื่อให้พื้นที่รองรับสู่ State Quarantine เพียงพอ

    ทั้งนี้ เข้าใจดีถึงความกังวลของนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองที่อยากเดินทางกลับประเทศ จึงขอให้กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณสุข และมหาดไทยร่วมดูแล ให้มีแนวทางรองรับที่ชัดเจน มาตรการป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนภายในประเทศ นายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยควบคุมด่านไม่ให้เกิดความแออัด ซึ่งขณะนี้ด่านทางบกปิดหมดแล้ว แต่ยังมีคนมารอเข้า-ออก และควบคุมพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวด กระทรวงมหาดไทยแจ้งด้วยว่าพร้อมดำเนินการสร้างความเข้าใจกับประชาชนผ่านหอกระจายข่าว
 
*** บล.โนมูระ มองเคอร์ฟิว ดีต่อตลาดหุ้นระยะสั้น จับตาข้อกำหนดที่เข้มขึ้น

    นายคณฆัส จิรเสวีนุประพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บริษัท โนมูระ พัฒนสิน จำกัด กล่าวว่า ภายหลังจากที่รัฐบาลเตรียมประกาศยกระดับความเข้มข้น หรือประกาศเคอร์ฟิวนั้น มองว่า จะเป็นผลดีต่อตลาดหุ้นในระยะสั้นเท่านั้น เนื่องจากที่ผ่านมานักลงทุนรับข่าวไปพอสมควรว่าจะมีมาตรการเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ แต่หลังจากนี้มากกว่า ที่นักลงทุนจะให้ความสนใจ ว่าข้อกำหนดจะมีอะไรบ้าง รวมถึงการยกระดับในขั้นถัดไปด้วย 
    ส่วนวันนี้ที่มีข่าว PTTOR เข้ามา ตลาดตอบรับค่อนข้างดี และเป็นบวกต่อกลุ่ม PTT ทั้งหมด แต่สิ่งที่ยังต้องติดตามคือ จะมีขั้นตอนต่อไปยังไง ราคาเท่าไหร่ที่ยังต้องติดตาม 
    สำหรับกลยุทธ์ในการลงทุน ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลง และผลประกอบการยังไม่โดดเด่น ดังนั้นในกลุ่มพลังงานยังแนะนำขายเก็งกำไร ส่วนหุ้นที่น่าจะได้รับผลตอบตอนนี้ เช่น CPALL ADVANC CPF เป็นต้น 
    ด้านดัชนีหุ้นไทยหลังจากนี้ประเมินแนวรับที่ 1,110/1,115 จุด และแนวต้านที่ 1,150/1,164 จุด

*** บล.กสิกรไทย ชี้เป็นบวกต่อตลาดหุ้นระยะกลาง-ยาว

    นายภาสกร ลินมณีโชติ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า จากกรณีที่นายกฯ จะประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ ห้ามออกจากบ้าน 22.00-04.00 น. ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.นี้ เป็นต้นไป มองว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทย เนื่องจากการควบคุมไม่ให้ไวรัสโควิด-19 ลุกลามเป็นสิ่งที่ดี โดยมองว่าเป็นบวกในระยะกลาง-ยาว มากกว่า
         มองภาพรวมตลาดหุ้นไทยมีแนวต้านถัดที่ 1,142 จุด และ 1,170 จุด ส่วนแนวรับประเมินที่ 1,116 จุด ซึ่งเป็นแนวต้านเดิม และแนวรับ 1,091 จุด แนะนำหุ้นที่มี Upside ดี ได้แก่ ADVANC ,STA,CPALL,BJC,RBF,RATCH,EPCO,SCCC และ BAM


เรียบเรียง  ประน้อม บุญร่วม 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด