ข่าวหุ้นล่าสุด

CPN ร่วมทุนพัฒนา`มิกซ์ยูส`บนที่ดินสถานทูตอังกฤษ ใช้งบ 1.38 หมื่นลบ.

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -17 พ.ค. 64 8:57: น.

 

  CPN เข้าร่วมถือหุ้น 25% และพัฒนาโครงการมิกซ์ยูส บนที่ดินเดิมของสถานทูตอังกฤษ ระบุใช้เงินลงทุนในส่วนของบริษัท 1.38 หมื่นลบ. เตรียมพัฒนาเป็นศูนย์การค้า-อาคารสำนักงาน พื้นที่รวม 2.1 แสนตารางเมตร ใช้เวลาพัฒนา 5 ปี

  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ว่า ตามที่ในปี 61 บริษัท เซ็นทรัล แอนด์ ฮ่องกงแลนด์ จำกัด (CHKL) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท
ซีอี โฮลดิ้ง จำกัด (CE Holding) (บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล) และบริษัท เอชเคแอล (ไทย ดีเวลลอปเม้นท์)
จำกัด (HKL (Thai Development)) (บริษัทในกลุ่มฮ่องกงแลนด์) ในสัดส่วนการถือหุ้น 51% และ 49% ตามลำดับ ได้เข้าซื้อที่ดินสถานทูตอังกฤษ ตั้งอยู่ระหว่างถนนวิทยุและซอยสมคิด กรุงเทพมหานคร
จำนวนเนื้อที่ดินรวมประมาณ 23 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสมนั้น

  ต่อมา CPN เห็นว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินที่มีศักยภาพ จึงได้จัดตั้งบริษัท ซีพีเอ็น แอนด์ เอชเคแอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และ HKL (ThaiDevelopment) เพื่อศึกษาการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสมบนที่ดินแปลงดังกล่าว

  จากการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของการลงทุนและรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/64 เมื่อวันที่ 14 พ.ค.64 จึงมีมติอนุมัติการร่วมลงทุนใน CHKL โดยมีสัดส่วนได้เสียการลงทุนสุทธิในโครงการ 25%
ด้วยการเข้าร่วมลงทุนผ่าน CE Holding (บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และบริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด (HCDS) ในสัดส่วนการถือหุ้น 49% และ 51% ตามลำดับ)

  ซึ่งจะทำให้การถือหุ้นใน CHKL มีสัดส่วนการถือหุ้นระหว่าง บริษัทฯ HCDS และ HKL (Thai Development)เป็น 25:26:49% ตามลำดับ

  โดยการร่วมลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม(มิกซ์ยูส) ซึ่งประกอบด้วยโครงการศูนย์การค้าจำนวน 1 อาคาร สูง 8 ชั้น พื้นที่รวมประมาณ 70,000 ตารางเมตรและโครงการอาคารสำนักงานจำนวน 2 อาคาร สูง 36 ชั้น พื้นที่รวมประมาณ 140,000 ตารางเมตร
คิดเป็นมูลค่าการลงทุนในส่วนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 13,873 ล้านบาท โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการพัฒนาประมาณ 5 ปี และจะแล้วเสร็จภายในปี 2569

ลักษณะธุรกิจของ CPN
พัฒนาและให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ และประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องและส่งเสริมการประกอบธุรกิจศูนย์การค้า เช่น อาคารสำนักงาน โรงแรม ที่พักอาศัย และศูนย์อาหาร รวมถึงการลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (CPNCG) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (CPNREIT) และเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมฯ และกองทรัสต์ฯ

เรียบเรียง  อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 
                อีเมล์. anurak@efinancethai.com


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด