efinancethai

ข่าวเด็ด บจ.

คณะเทคโนโลยี มข. ผนึกกำลังความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -25 ก.ค. 66 17:33 น.


ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.นุศรา สุระโคตร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย คณาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้แทนจาก บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โดย คุณรังสรรค์ เพ็งพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานศึกษาและวิเคราะห์ทางเทคนิค คุณกมลพร อินไร่ขิง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายศึกษาทางเทคนิค คุณปฐมพัฒน์ บุญศักดิ์นา ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลผลเชิงปริมาณและการประมวลผลคลื่นไหวสะเทือน พร้อมด้วย ทีมบุคลากรและนักธรณีวิทยา ในการประชุมหารือเพื่อการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ รวบถึงแนวทางการสนับสนุนด้านวิชาการ การเรียนการสอน และวิจัย ของคณะเทคโนโลยี ณ คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

สำหรับการประชุมหารือโครงการและแนวทางสนับสนุนทางวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงการหารือเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในอนาคตอันใกล้ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้จากสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้เชิงลึกในทางเทคโนโลยีธรณี เกิดการเรียนรู้แบบ New Paradigm ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ สัมผัสประสบการณ์จริง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมเพื่อริเริ่มการสร้างงานวิจัยทางเทคโนโลยีธรณีร่วมกัน ซึ่งทาง บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประชุมวิชาการ การฝึกงานของนักศึกษา รวมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน

 


เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ 
                อีเมล์. [email protected]

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh