ข่าวหุ้นล่าสุด

ROBINS เตือนผู้ถือหุ้น 30 ม.ค.นี้ เทนเดอร์ฯวันสุดท้าย

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -28 ม.ค. 63 14:00 น.

  ROBINS แจ้งเตือนผู้ถือหุ้นตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ภายใน 30 ม.ค.63 ส่วนอัตราแลกหุ้น เซ็นทรัล รีเทล (CRC) จะถูกประกาศ 5 กุมภาพันธ์ 2563

  บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) หรือ ROBINS แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ อ้างถึงคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (Central Retail) ซึ่ง Central Retail ได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) โดยมีระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 รวมทั้งสิ้น 25 วันทำการ

  ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ Central Retail ได้กำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ หุ้นละ 66.50 บาท และจะชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Central Retail โดยไม่มีการชำระค่าตอบแทนในรูปแบบของตัวเงิน ซึ่งอัตราแลกหุ้นล่าสุดอยู่ในช่วงระหว่างหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 1 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.55 บาท) ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Central Retail จานวน 1.55 – 1.66 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และอัตราแลกหุ้นสุดท้ายจะถูกประกาศประมาณวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 หลังจากที่ระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สิ้นสุดลง

  ทั้งนี้ ผู้ตอบรับคำเสนอซื้อจะได้รับหุ้นของ Central Retail เป็นค่าตอบแทนภายในเวลาประมาณ 9 วันทำการนับแต่ระยะเวลารับซื้อสิ้นสุดลง

  ในการนี้ Central Retail ได้ขอให้บริษัทฯ แจ้งเตือนผู้ถือหุ้น และผู้ที่ประสงค์จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ เพื่อตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ขอความร่วมมือยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ภายใน วันพฤหัสที่ 30 มกราคม 2563

  ทั้งนี้ ภายหลังจากวันที่ 30 มกราคม 2563 นักลงทุนสามารถเข้าซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้ตามปกติ แต่จะไม่สามารถนำหลักทรัพย์มาทำการเสนอขายต่อ Central Retail ได้ และการซื้อขายบนกระดานจะกระทำได้จนถึงวันที่ก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ เท่านั้น

ลักษณะธุรกิจของ ROBINS
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจค้าปลีกประเภทห้างสรรพสินค้าภายใต้ชื่อ “โรบินสัน” และศูนย์การค้าภายใต้ชื่อ “โรบินสัน ไลฟ์สไตล์” โดยปัจจุบันมีสาขาครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 48 สาขา แบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 11 สาขา และต่างจังหวัด 37 สาขา อีกทั้งบริษัทฯ มีสาขาที่เปิดให้บริการในเวียดนามจำนวน 2 แห่ง

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด