efinancethai

ข่าวหุ้นล่าสุด

บลจ.วรรณ ปั้น CAT Bond ตราสารหนี้ภัยพิบัติ ผ่านกองทุนทางเลือกน้องใหม่ ONE-ILS-UI

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -12 มิ.ย. 67 13:49 น.

 

บลจ.วรรณ เปิดกลยุทธ์กระจายความเสี่ยง เน้นคัดเลือกผลิตภ้ณฑ์การลงทุนที่มีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์ทางการเงินอื่นต่ำ เลี่ยงความผันผวนของวัฏจักรทางเศรษฐกิจผ่านกองทุนใหม่ ONE-ILS-UI ชูจุดเด่นผันผวนต่ำ เมื่อเทียบกับโอกาสสร้างผลตอบแทน พร้อมเปิดเสนอขายวันนี้ – 18 มิ.ย. 67

 

นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (บลจ.วรรณ) เปิดเผยว่า บริษัทยังคงเน้นกลยุทธ์การลงทุนสร้างสินทรัพย์ทางเลือก เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้พอร์ตการลงทุนของลูกค้า และยึดจุดเด่นสำคัญในการคัดสรรคือ สินทรัพย์ทางเลือกเหล่านี้ต้องมีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์ทางการเงินอื่นต่ำ

 

ดังนั้น ระหว่างวันที่ 11 – 18 มิถุนายนนี้ บลจ.วรรณเปิดเสนอขาย กองทุนเปิด วรรณ อินชัวรันส์ ลิงก์ ซีเคียวริตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ONE-ILS-UI) เน้นลงทุนตราสารหนี้ภัยพิบัติ (Catastrophe Bond หรือ CAT Bond) และ กองทุนกรมธรรม์ประกันชีวิตในสหรัฐฯ (Life Settlement) ลงทุนกรมธรรม์ประกันชีวิตผู้สูงอายุในตลาดรองของสหรัฐฯ กองทุน ONE-ILS-UI อายุโครงการ 3 ปี 4 เดือน

 

สำหรับตราสารหนี้ภัยพิบัติ หรือ Catastrophe Bond หรือ CAT bond คือ หลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับการประกันภัยแต่อยู่ในรูปแบบตราสารหนี้อ้างอิงกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อภัยพิบัติธรรมชาติ ความน่าสนใจคือ CAT bond เป็นตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง นักลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดหากไม่เกิดภัยพิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งกองทุน ONE-ILS-UI อยู่ที่ 3 ปี 4 เดือน ในทางกลับกันหากเกิดภัยพิบัติธรรมชาติที่กำหนดไว้และมูลค่าความเสียหายเกินกว่าระดับที่กำหนด ทางผู้ออกตราสารจะหักเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย(Coupon) ตามเงื่อนไข ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนของ CAT bond ปรับตัวสูงขึ้นตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลและแนวโน้มความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ

 

อย่างไรก็ดี หากเทียบ CAT bond กับตราสารหนี้ทั่วไป ความแตกต่างคือ 1. อัตราผลตอบแทน โดย CAT bond จะมีแหล่งรายได้จาก ผลตอบแทนของกองทุนตลาดเงิน (Money market) ที่เกิดจากการลงทุนของเงินต้น และ รายรับสุทธิจากเบี้ยประกันภัยต่อ (Reinsurance premium) โดยถ้าเกิดเหตุภัยพิบัติตามเงื่อนไข สินไหมจะถูกหักออกจากเงินต้นหรือเงินลงทุน เพื่อจ่ายให้แก่บริษัทประกันที่มาทำสัญญาประกันภัยต่อ 2. ความเสี่ยง CAT bond มีความเสี่ยงหลัก คือ ภัยพิบัติ และตามสถิติความเสี่ยงมีโอกาสเกิดน้อย แต่หากพิจารณาความรุนแรงจะมีความเสียหายมากเช่นกัน และอาจจะกระทบกันเงินต้นได้ทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติต่างกับตราสารหนี้ทั่วไปที่จะกระทบเงินต้นเมื่อผู้ออกตราสารผิดนัดชำระหนี้

 

นายพจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความน่าสนใจของ CAT bond มีความผันผวนต่ำ มีโอกาสรับผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับความเสี่ยงการเกิดภัยพิบัติที่ระบุในเงื่อนไขและที่สำคัญ คือ ลำดับชั้นการเคลมสินไหมอยู่ท้ายสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติการเคลมเงินทุนประกันภัยพิบัติจะมีการระบุลำดับชั้นการเคลมไว้อย่างชัดเจน โดยเรียงลำดับการเคลม ดังนี้ บริษัทประกัน บริษัทรับประกันภัยต่อ และลำดับสุดท้าย คือ CAT Bond

 

สำหรับตราสารหนี้ CAT bond ที่คาดว่าจะลงทุนมีอายุเฉลี่ย 3 ปี (โดยประมาณ) และมีการกระจายกรมธรรม์อ้างอิงมากกว่า 150 กรมธรรม์ทั่วโลก และออกโดยบริษัทประกันภัยมากกว่า 60 บริษัท ทั้งนี้ ตราสารที่จะลงทุนจะมี MS Amlin ซึ่งเป็นบริษัทประกันและประกันภัยต่อเป็นผู้จัดสรรกรมธรรม์ ถือหุ้นในสัดส่วน 100% โดย Mitsui Sumitomo Insurance โดย MS Amlin มีการจัดอันอับความน่าเชื่อถือที่ดีอยู่ในระดับ A A+(Strong) และ AA- จาก A.M. Best S&P และ Fitch (ตามลำดับ) จึงมีความเสี่ยงของผู้ออกตราสารในการผิดนัดชำระหนี้ต่ำ ซึ่งเงินต้นที่ระดมทุนใน CAT bond จะถูกนำไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำตามที่กำหนด เช่น กองทุนตลาดเงินสหรัฐฯ เป็นต้น

 

กองทุน CAT bond เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงในระดับ 8+ โดยบลจ.วรรณ จะเปิดเสนอขายสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UI) ซึ่งผู้ลงทุนที่มีความสนใจในสินทรัพย์ทางเลือกเพื่อให้พอร์ตมีความหลากหลาย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ บลจ.วรรณ 02-659 -8888 และ ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งทั่วประเทศ

 


เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ 
                อีเมล์. [email protected]

อนุมัติ     สุรเมธี มณีสุโข 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh