ข่าวหุ้นล่าสุด

GPSC ทำเทนเดอร์ฯหุ้น GLOW ที่เหลือ 4.75% ก่อนเพิกถอนจากตลาดฯ

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -20 มิ.ย. 62 8:42: น.

  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแผนเพิกถอนหลักทรัพย์ของ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW จากการเป็นบริษัทจดทะเบียน โดยการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ GLOW จำนวน 69.53 ล้านหุ้ คิดเป็น 4.75% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 90.8136 บาท รวมเป็นเงิน 6,314.29 ล้านบาท และให้บริษัทส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ต่อ GLOW

  อย่างไรก็ตามราคาเสนอซื้ออาจเปลี่ยนแปลงได้ หาก GLOW 1. มีการจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้น 2. มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 3. มีการให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนเพื่อโอนสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่เดิม

  ปัจจุบัน บริษัทถือหุ้นใหญ่ใน GLOW จำนวนรวม 1,393,334,816 หุ้น คิดเป็น 92.25%ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

  รายละเอียด คลิ๊ก

ลักษณะธุรกิจของ GPSC
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นแกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้า เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจของกลุ่ม ปตท. (PTT Group’s Power Flagship) และอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึงการแสวงหาโอกาสการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อก้าวเป็นบริษัทไฟฟ้าชั้นนำด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากล

เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด