ข่าวหุ้นล่าสุด

`ประกันสังคม`เก็บหุ้น BBL เพิ่ม 0.0118% ขยับถือ 5.0097%

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -1 ต.ค. 63 9:17: น.

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา หุ้นของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) โดย สำนักงานประกันสังคม ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.0118% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.0097% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ลักษณะธุรกิจของ BBL
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรแก่ธุรกิจทั้งขนาดใหญ่ SME ตลอดจนฐานลูกค้าบุคคล โดยมีสาขาในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และมีเครือข่ายในต่างประเทศครอบคลุมเขตเศรษฐกิจสำคัญของโลก

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด