ข่าวหุ้นล่าสุด

GLOW บวก 2.59% หลัง GPSC จ่อทำเทนเดอร์ฯรอบ 2 หุ้นที่เหลือ 4.75%

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -20 มิ.ย. 62 10:04 น.

  ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW บวก 2.59% ทำราคาเพิ่มขึ้น 2.25 บาท มาอยู่ที่ 89.25 บาท มูลค่าการซื้อขาย 306 ล้านบาท

  เช้านี้ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแผนเพิกถอนหลักทรัพย์ของ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW จากการเป็นบริษัทจดทะเบียน โดยการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ GLOW จำนวน 69.53 ล้านหุ้ คิดเป็น 4.75% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 90.8136 บาท รวมเป็นเงิน 6,314.29 ล้านบาท และให้บริษัทส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ต่อ GLOW

ลักษณะธุรกิจของ GLOW
กลุ่มบริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า และผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมในภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยประกอบธุรกิจในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer หรือ “IPP”) และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration) โดยโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ดำเนินการในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer หรือ “SPP”) ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก โดยธุรกิจหลักของ กลุ่มบริษัท คือ การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. รวมถึงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม (Processed Water) และน้ำเย็น (Chilled Water) ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง และเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด