ข่าวหุ้นล่าสุด

LANNA ทุ่ม 81 ลบ. ลงทุนโครงการผลิต-จำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -5 มี.ค. 63 9:00: น.

  บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) หรือ  LANNA  แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท   อนุมัติให้บริษัท ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าลงทุนซื้อสามัญและหุ้นบุริมสิทธิบริษัท เอสอาร์ที เพาเวอร์ เพลเลท จากัด (“SRT”) เพื่อลงทุนในโครงการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง เป็นมูลค่าลงทุนราว 81 ล้านบาท

  รายละเอียด คลิ๊ก

ลักษณะธุรกิจของ LANNA
ผลิตและจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศ แบ่งเป็น 1. ธุรกิจถ่านหินในประเทศ : นำเข้าถ่านหินจากเหมืองร่วมทุนและจากแหล่งอื่นในประเทศอินโดนีเซียมาจำหน่าย 2. ธุรกิจถ่านหินในต่างประเทศ : เข้าไปร่วมลงทุนทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย โดยนำเข้าถ่านหินจากเหมืองร่วมทุนมาจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศและส่งไปจำหน่ายยังประเทศอื่น ในแถบภูมิภาคเอเชีย

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด