ข่าวหุ้นล่าสุด

EPCO เผยโซลาร์ฟาร์ม 2 โครงการในเวียดนาม 99 MW จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -13 มิ.ย. 62 8:46: น.

  บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EPCO แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่จังหวัดฟูเยี้ยน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 2 โครงการ ได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operating Date : COD) แล้ว โดย เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 โครงการ XT1 ได้ COD แล้ว และเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 โครงการ XT2 ได้เริ่ม COD ห้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม ม“Vietnam Electricity” หรือ “EVN”) พร้อมเริ่มรับรู้รายได้ของโครงการดังกล่าวตั้งแต่วันที่เริ่มจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เป็นต้นไป

  สำหรับ โครงการ XT1 และ XT2 ขนาดกาลังการผลิตรวม 99.216 โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีระยะเวลาขายไฟฟ้าให้กับ Electricity of Vietnam (“EVN”) เป็นเวลา 20 ปี ในอัตรารับซื้อไฟฟ้า มFeed in Tariff หรือ FIT) ที่ 0.0935 เหรียญสหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยลงทุนผ่าน Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (“PKS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65

  รายละเอียด คลิ๊ก

ลักษณะธุรกิจของ EPCO
ดำเนินธุรกิจโรงพิมพ์ในลักษณะครบวงจร โดยให้บริการตั้งแต่วางแผนการผลิตจนกระทั่งเข้าเล่มเป็นสิ่งพิมพ์สำเร็จรูป

เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด