ข่าวหุ้นล่าสุด

THAI เผย Q1/65ขาดทุน 3.2 พันลบ.ลดลง73%รายได้ฟื้น-กำไรปรับโครงสร้างหนี้

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -17 พ.ค. 65 8:52: น.

 

  THAI เผยไตรมาส 1/65 ขาดทุน 3.27 พันล้านบาท ขาดทุนลดลง 73.4% จากรายได้ฟื้นตัวหลังกลับมาเปิดเส้นทางบินระว่างประเทศ และมีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้

  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI รายงานผลดำเนินงานไตรมาส 1/65 มีผลขาดทุนสุทธิ 3,247 ล้านบาท ขาดทุนลดลง จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 12,202.50 ล้านบาท มี EBITDA เป็นลบ จำนวน 354 ล้านบาท ลดลง 73.4%จากปีก่อน 156 ล้านบาท และ EBITDA Margin เท่ากับ -3.2% เปรียบเทียบกับปีก่อนอยู่ -11.6%

  ในไตรมาส 1/65 บริษัททำการบินและให้บริการเต็มรูปแบบในเส้นทางระหว่างประเทศ ตามที่รัฐบาลประกาศเปิดรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.64 สอดคล้องกับปริมาณความต้องการเดนิทางรองรับการเดินทางของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น 36 เส้นทางบินครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และออสเตรเลีย รวมถึงเส้นทางสนับสนุนโครงการ Phuket Sandbox อีกทั้งให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศร่วมกับการขนส่งผู้โดยสาร 30 เส้นทาง รองรับปริมาณความตอ้งการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น

  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) เพิ่มขึ้น 179.8% ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) เพิ่มขึ้น 426.1% อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร(Cabin Factor) เฉลี่ย 32.5% สูงกว่าปีก่อนที่เฉลี่ยอยู่ที่ 17.3% และมีจำนวนผู้โดยสารที่ทำการขนส่งรวม 1.02 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 142.9% ความต้องการขนส่งสินค้ามีปริมาณด้านการผลิตพัสดุภัณฑ์(ADTK) สูงกว่าปีก่อน 207.8% ปริมาณการขนส่งพสัดุภัณฑ์ (RFTK) สูงกว่าปีก่อน 128.3% อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภัณฑ์ (Freight Load Factor) เฉลี่ยเท่ากับ 82.2% ขณะที่ก่อนเฉลี่ยเท่ากับ 110.8%

  ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 11,181 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 6,797 ล้านบาท (155%) จากการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าที่เพิ่มขึ้น 6,719ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 255.7% มีรายได้จากการบริการอื่นๆ เพิ่มขึ้น 103 ล้านบาทหรือ 8.3% เนื่องจากการเริ่มกลับมาทำการินละให้บริการเที่ยวบินประจำเส้นทางระหว่างประเทศ

  มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 14,348 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 2,967 ล้านบาท หรือ 26.1% เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามปริมาณการผลิตและ/หรือปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ขณะที่ค่าใช้จ่ายบุคลารลดลงตามแผนฟื้นฟูกิจการ และค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่นๆ ลดลง จากการควบคุมการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพต่อเนื่อง

  นอกจากนี้มีต้นทุนทางการเงิน 2,192 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,619 ล้านบาท คิดเป็น 42.5%

  อย่างไรก็ตาม บริษัทมีรายการเกิดขึ้นครั้งเดียวสุทธิ เป็นรายได้รวม 2,042 ล้านบาท เกิดจากกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ การปรับโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างค่าตอบแทนบุคลากร กำไรจากการขายเงินลงทุนและทรัพย์สิน และกำไรอัตราแลกเปลี่ยน

ลักษณะธุรกิจของ THAI
เป็นสายการบินแห่งชาติที่ดำเนินธุรกิจกิจการการบินพาณิชย์ทั้งเส้นทางบินระหว่างประเทศและภายในประเทศโดยแยกการบริหารออกเป็นธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสายการบิน และกลุ่มกิจการสนับสนุนการบินและการขนส่ง

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh