ข่าวหุ้นล่าสุด

CHAYO สละสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน `ชโย เจวี` เปิดทางพันธมิตร่วมลงทุน

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -12 เม.ย. 64 9:25: น.

  CHAYO สละสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน "ชโย เจวี" ตามสัดส่วนถือหุ้น โดยหวังถือหุ้น 55% และเปิดทางพันธมิตรไม่เกิน 9 รายเข้าร่วมลงทุน

  บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติให้บริษัท บริษัท บริหารสินทรัพย์ชโย เจวี จำกัด เพิ่มทุนจำนวน 1,745 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 55 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,800 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ์เพิ่มทุน จำนวน 17,450,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 ล้านบาท

  ทั้งนี้บริษัทจะจองหุ้นเพิ่มทุนของชโย เจวี เพียงบางส่วน เพื่อให้มีสัดส่วนถือหุ้นประมาณ 55% จากเดิมถือหุ้น 99.99% และเปิดให้นักลงทุนไม่เกิน 9 รายเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน โดยความสำเร็จการขายหุ้นเพิ่มทุน ขึ้นอยู่กับข้อสรุปในการเจรจากับนักลงทุนและเงื่อนไขข้อตกลงที่ยังมีความไม่แน่นอน

ลักษณะธุรกิจของ CHAYO
การประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจการ มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการเจรจาติดตามและเร่งรัดหนี้สิน และบริหารสินทรัพย์จากการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันจากสถาบันการเงิน และกิจการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด