ข่าวหุ้นล่าสุด

TEAMG ได้งานที่ปรึกษาคัดเลือกเอกชนลงทุนในโครงการเมืองการบินภาคตะวันออก

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -15 มี.ค. 62 8:31: น.

  บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG ในฐานะบริษัทร่วมในกิจการร่วมค้ากลุ่มบริษัทที่ปรึกษา แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัท ได้ลงนามเป็นผู้รับจ้างสัญญาที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในโครงการเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : เมืองการบินภาคตะวันออก ตามกรอบการพัฒนาโครงการหลักที่จะดำเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2567 บนพื้นที่ 6,500 ไร่ ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.)
  โดยมีโครงการสำคัญ อาทิเช่น การก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน, การก่อสร้างศูนย์ขนส่งสินค้าทางอากาศและระบบโลจิสติกส์ และ การก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินเพื่อสร้างบรรทัดฐานของการร่วมลงทุนกับเอกชนให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเจ้าของโครงการคือกองทัพเรือ ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน

ลักษณะธุรกิจของ TEAMG
ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรตั้งแต่การศึกษา ออกแบบ จัดทำรายงาน บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง รวมถึงการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรายงาน    จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด